Regionale bijeenkomsten opdrachtgeverschap en financiën (6x)

In het najaar van 2019 organiseert de VTW een bijeenkomst over professioneel opdrachtgeverschap en zes regionale bijeenkomsten over toezicht en financiën. Meld u aan voor één van deze regionale bijeenkomsten!

Opdrachtgeverschap - 4 oktober, Seats to Meet Den Bosch 13.00-16.30 uur
Experts Margriet Drijver en Emile Spek zullen u inspireren hoe u als toezichthouder in gesprek kunt gaan met uw bestuurder over opdrachtgeverschap. Wilt u meer handen en voeten geven aan opdrachtgeverschap in uw raad? Wilt u uw eigen positieve ervaringen delen? Er is veel ruimte voor het delen en bespreken van “best practices”. We hopen op een mooie interactieve discussie en veel goede praktijkvoorbeelden.

Meer informatie en aanmelden

Financiën - 27 september  / 17 en 31 oktober / 8, 14 en 29 november
Het interne toezicht wordt steeds meer betrokken bij de strategievorming van de corporatie, waarbij financiën uiteraard een belangrijke rol spelen. Het gaat dan om betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit (met name duurzaamheid). De financiën van corporaties staan steeds meer onder druk, ook door de nadelige effecten van de verhuurderheffing, de ATAD en andere fiscale maatregelen.

Vragen die in de bijeenkomsten aan de orde komen zijn:
Hoe verhouden uw plannen voor de komende jaren zich tot de ratio’s? 
Zeilt u scherp aan de wind of vermijdt u juist alle risico’s? En waarom heeft u die keuze gemaakt?
Hoe gaat u om met de Aw en het WSW die ook letten op uw ratio’s?

De bijeenkomsten helpen u bij de strategiebesprekingen in de RvC en de gesprekken met de Aw en het WSW. Tijdens de regionale bijeenkomsten gaan de Aw en het WSW met u in gesprek over de financiële toezichtskaders en de verwachtingen die zij hebben richting het interne toezicht en uw corporatie. Bij elke bijeenkomst vertellen leden hoe zij omgaan met de schaarse financiële middelen en alle uitdagingen die er zijn. Uiteraard is er tijd voor onderlinge discussie en interactie.

Bijeenkomsten
vrijdagochtend      27-09-2019 09.30-13.00 uur Groningen, Nijestee
donderdagavond  17-10-2019 17.30-21.00 uur Den Haag, Staedion
donderdagavond  31-10-2019 17.30-21.00 uur Zwolle, Nieuwe Buiten Sociëteit
vrijdagochtend      08-11-2019 09.30-13.00 uur Oss, Vivaldi
donderdagavond  14-11-2019 17.30-21.00 uur Amsterdam, Ymere
vrijdagochtend      29-11-2019 09.30-13.00 uur Roermond, Theaterhotel de Oranjerie 

 


Terug