e-NIEUWS 17 augustus 2018

Nieuwe medewerkster: Amanda van den Arend

Per 3 juli jl. is het VTW Bureau versterkt met Amanda van den Arend. Hieronder stelt zij zich aan u voor:

Lees verder

Maak het mee! Kom naar de voorbereidende sessie op 4 september voor het "Congrestival"

Komt u het ook "meemaken" op 4 september a.s.? Nieuwsgierig wat u dan gaat doen en hoe u het Congrestival mee kunt vormgeven? Op 28 september a.s. organiseert de VTW namelijk een Congrestival over Toezicht met Passie. Het wordt een feestelijke dag, vol met inspirerende lezingen en boeiende workshops. Anders dan een regulier ledencongres, met een interactieve toon. Daar willen we u graag bij betrekken. Het plenaire programma is vloeiend, interactief en verrassend. U kunt daar een bijdrage aan leveren door op 4 september naar de voorbereidende sessie te komen.

Lees verder

'Permanente Educatie is al jaren verplicht' - opiniestuk Guido van Woerkom en Albert Kerssies in FD

Onderstaand artikel verscheen op 2 augustus 2018 in het 'Financieele Dagblad'

Het FD publiceerde 30 juli een artikel van Jan Anthonie Bruijn, Nienke Bos en Eduard Schmidt-Postmes getiteld 'Toezicht is topsport en eist continue training'. Het is jammer dat de schrijvers blijkbaar niet goed op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in de corporatiesector. Daarom zien wij ons genoodzaakt een feitelijke reactie te geven.

De Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) heeft al een paar jaar een uitstekend functionerend systeem voor permanente educatie, met draagvlak binnen en buiten de sector. Permanente educatie staat in de Governancecode Woningcorporaties en in de Woningwet. 
Interne toezichthouders van woningcorporaties willen zich blijven ontwikkelen voor een goede en gepassioneerde uitvoering van hun taak. Zij zien hun toezichthouderschap als een vak, waarvoor ze zich geregeld bijscholen om effecctief te zijn en te blijven.

Lees verder

Discussie rond passend toewijzen en passend wonen; ook voor toezichthouders belangrijk

In augustus 2018 bracht een aantal corporatie het pleidooi 'Een huurwoning is geen voorziening maar een thuis!' uit. In dit pleidooi gaan zij in op de vraagstukken rond passend wonen en passend toewijzen.

De ondertekenaars spreken hun zorgen uit over de toekomst van de sociale huursector. "Aan de toegang tot een betaalbare huurwoning worden steeds meer eisen gesteld. Over hoeveel je verdient, hoe groot je gezin is, over wat je minimaal moet of maximaal mag betalen, over hoe lang je mag blijven. Die eisen klinken misschien wel logisch maar gaan onafwendbaar leiden tot stigmatisering en uitsluiting. En dat moeten we echt niet willen! Wij pleiten daarom voor een alternatieve benadering, waarin huurders geen ‘tijdelijk verblijfsgerechtigden’ zijn maar gewoon mensen die een betaalbare woning zoeken. Wij zien de sociale huursector als een volwaardig segment van de woningmarkt, waarbinnen wij betaalbare woningen verhuren aan een gevarieerd publiek. Laat het niet verworden tot een tijdelijk vangnet voor mensen met pech!"

Lees verder

Toezicht in de praktijk casus 10: De stoel van de bestuurder

In een reguliere vergadering van de RvC wordt de RvC door de bestuurder geïnformeerd dat hij rond is met een voorgenomen activiteit - waarvan u op de hoogte bent - en dat hij binnenkort start met de verdere uitwerking. U bent al enige tijd commissaris, kunt de consequenties goed overzien en vindt het erg onverstandig om door te gaan. U kunt uw medecommissarissen overtuigen van uw standpunt.
De bestuurder houdt echter voet bij stuk en stelt dat dit geheel binnen zijn mandaat ligt. Het verwijt valt dat de commissarissen "op zijn stoel gaan zitten."

Lees verder

Relatie intern - extern toezicht? Toegevoegde waarde onder druk! - Bijeenkomst Nationaal Register op 5 oktober

Op 5 oktober presenteert Het Nationaal Register in de Kunsthal Rotterdam de resultaten van een onderzoek over de relatie intern-extern toezicht. Hierbij komen onder leiding van Prof.mr. Hélène Vletter-van Dort verschillende maatschappelijke sectoren aan het woord. Sprekers zijn o.a. Nicole Beuken, Martin van Rijn en VTW voorzitter Guido van Woerkom. 

Lees verder

Evaluatie van de Woningwet, terug naar de bedoeling toch...

Opinieartikel door Hans van Vark

De Woningwet is in 2015 ingrijpend herzien en heeft nader inkleuring gekregen in het Besluit Toegelaten Instellingen volkshuisvesting (BTIV) en de regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (RTIV). De Veegwet (vanaf 1 juli 2017) en diverse interpretaties van met name de Autoriteit wonen (Aw) completeren het geheel. Als sluitstuk dienen corporaties hun statuten uiterlijk op 1 januari 2019 te hebben aangepast.

Lees verder

Conflicthantering in de boardroom - lessen van piloten

geschreven door Karin Broekhuizen

In 1977 botste in Tenerife een vliegtuig van de KLM en Pan Am op elkaar. Het koste aan 583 mensen het leven en is nog steeds de grootse vliegramp ooit. Uit de zwarte doos bleek later dat er van alles aan de hand was: de zeer ervaren KLM captain steeg uiteindelijk op zonder toestemming en zonder merkbaar iets te doen met de hoorbare opmerkingen van andere crewleden.

Conflicten komen veel en in alle geledingen van organisaties voor. De algemene notie is dat het werkresultaat en - plezier verslechtert. Echter, door er anders naar te gaan kijken Én er vervolgens naar te handelen, kan het juist een bron van optimalisatie en vernieuwing zijn. Eva van der Fluit deed promotieonderzoek naar conflicthantering onder vliegers van de KLM en analyseerde daarvoor 83 cases van conflicten binnen crews. Hoe kunnen we de positieve kant van het conflict bevorderen en de negatieve kant voorkomen? En wat kunnen we hiervan leren als het gaat om het conflict in de boardroom? In een driegesprek deelt Eva haar conclusies en reflecteren Karin Broekhuizen en Peter Ruigrok, beiden ervaren toezichthouders, op de raakvlakken voor leden van een Raad van Commissarissen.

Lees verder

Wetsvoorstel ATAD pas na zomerreces naar de Tweede Kamer

Uiterlijk op Prinsjesdag komt het kabinetsvoorstel voor de ATAD-regeling naar de Tweede Kamer. Dat schrijft staatssecretaris Snel (D66, Financiën) aan de Tweede Kamer. De maatregel kan grote invloed hebben op de financiële positie van corporaties.

Lees verder

Laat grote denkers uw denken als toezichthouder verruimen: Filosofische Najaarsreeks 2018 (35 PE punten)

In het najaar van 2018 organiseert OVERDENKWERK een filosofische trainingsreeks voor commissarissen, bestuurders en beleidsstrategen. Deze keer richten we ons op een beter begrip van de mens en de wereld om ons heen door te kijken door de ogen van oude en moderne filosofen. De VTW brengt deze serie masterclasses graag onder uw aandacht.

Lees verder

Nog enkele plekken vrij voor de Leergang "De aankomende commissaris"

Bent of kent u een aankomende commissaris die een leergang wil volgen om de kans op toegang tot een commissariaat (selectie door de RvC en fit-en-proper test van de Autoriteit Woningcorporaties) te vergroten en bij te dragen aan hoogwaardige diversiteit in RvC's?

Lees verder