Discussie rond passend toewijzen en passend wonen; ook voor toezichthouders belangrijk

In augustus 2018 bracht een aantal corporatie het pleidooi 'Een huurwoning is geen voorziening maar een thuis!' uit. In dit pleidooi gaan zij in op de vraagstukken rond passend wonen en passend toewijzen.

De ondertekenaars spreken hun zorgen uit over de toekomst van de sociale huursector. "Aan de toegang tot een betaalbare huurwoning worden steeds meer eisen gesteld. Over hoeveel je verdient, hoe groot je gezin is, over wat je minimaal moet of maximaal mag betalen, over hoe lang je mag blijven. Die eisen klinken misschien wel logisch maar gaan onafwendbaar leiden tot stigmatisering en uitsluiting. En dat moeten we echt niet willen! Wij pleiten daarom voor een alternatieve benadering, waarin huurders geen ‘tijdelijk verblijfsgerechtigden’ zijn maar gewoon mensen die een betaalbare woning zoeken. Wij zien de sociale huursector als een volwaardig segment van de woningmarkt, waarbinnen wij betaalbare woningen verhuren aan een gevarieerd publiek. Laat het niet verworden tot een tijdelijk vangnet voor mensen met pech!" 

Lees het pleidooi hier. Het is een initiatief van Woningbouwvereniging Anna Paulowna, Wonen Noordwest Friesland, Woningstichting Nijkerk, Woonpalet, Woningbouwvereniging Beter Wonen, Woonstichting Langedijk, Woningstichting Kennemer Wonen, De Leeuw van Putten, De Woonschakel, Woonwaard, Woningstichting Het Grootslag, Woningstichting Leusden, Woningbouwvereniging Poortugaal, Woonborg en Wooncompagnie.

Het is een reactie op het manifest Passend Wonen dat in juni 2018 aan minister Ollongren is aangeboden. Het manifest pleit voor gerichtere mogelijkheden voor corporaties om te bepalen wie welke huurwoning nodig heeft en wat een huurprijs is die past bij het inkomen, het type huishouden en de woning. "Ze willen dus niet alleen passend toewijzen, maar ook passend wonen mogelijk maken. Daar is geen grote stelselwijziging voor nodig. De inkomensafhankelijke huurverhoging zou bijvoorbeeld omgebouwd kunnen worden tot een gerichte huuraanpassing naar boven of beneden. En dat op basis van een onafhankelijke betaalbaarheidsnorm, zodat het recht doet aan de daadwerkelijke portemonnee en situatie van de huurder."

Lees het manifest hier. Het manifest is afkomstig van De Alliantie, Portaal, Stadgenoot, Tiwos, Vidomes, Ymere, Wassenaarsche Bouwstichting, Wonen Wateringen, Wooninvest, Zayaz, Vestia, Brabant Wonen, Rijswijk wonen, Area, Stadlander, Trivire, Woonbron, Staedion, Rondom Wonen, Eigen Haard, Rochdale, Kleurrijk wonen en Parteon. 

De Amsterdamse huurdersorganisaties hebben in een pamflet hun zorgen uitgesproken over de plannen in het manifest. Zij vinden dat dit inbreuk maakt op het huurrecht. Lees het pamflet hier.

De Woonbond pleit in een reactie op alle discussie voor een brede sociale huursector, waar ook ruimte is voor middeninkomens. Lees hier het nieuwsbericht van de Woonbond.

Meepraten over het manifest Passend Wonen? Aedes biedt een platform aan voor discussie in een drietal bijeenkomsten. Interesse? Kijk dan op de website van Aedes. De bijeenkomsten zijn op 21 en 29 augustus en 3 september.


Terug