'Permanente Educatie is al jaren verplicht' - opiniestuk Guido van Woerkom en Albert Kerssies in FD

Onderstaand artikel verscheen op 2 augustus 2018 in het 'Financieele Dagblad'

Het FD publiceerde 30 juli een artikel van Jan Anthonie Bruijn, Nienke Bos en Eduard Schmidt-Postmes getiteld 'Toezicht is topsport en eist continue training'. Het is jammer dat de schrijvers blijkbaar niet goed op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in de corporatiesector. Daarom zien wij ons genoodzaakt een feitelijke reactie te geven.

De Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) heeft al een paar jaar een uitstekend functionerend systeem voor permanente educatie, met draagvlak binnen en buiten de sector. Permanente educatie staat in de Governancecode Woningcorporaties en in de Woningwet. 
Interne toezichthouders van woningcorporaties willen zich blijven ontwikkelen voor een goede en gepassioneerde uitvoering van hun taak. Zij zien hun toezichthouderschap als een vak, waarvoor ze zich geregeld bijscholen om effecctief te zijn en te blijven.

In 2014 heeft de VTW besloten om het volgen en registreren van een minimum aantal uren educatie vanaf 2015 als eis te stellen voor het lidmaatschap van de VTW. Met deze aanpak wil de vereniging zichtbaar maken dat leden permanente educatie serieus nemen. Ook worden leden gestimuleerd te werken aan hun ontwikkeling als commissaris en die van hun RvC als team. Het bestuur van de VTW heeft hiermee een handvat om leden die niet of in mindere mate werken aan ontwikkeling, aan te spreken op de naleving van de verplichte kwantitatieve educatievorm. De uiterste sanctie is ontzegging van het lidmaatschap. 
Ruim 90% van de leden heeft meer educatiepunten behaald dan minimaal is vereist. Het gemiddeld aantal punten dat leden over de periode 2015-2017 hebben behaald, bedraagt 29 (het minimum aantal punten is 15). Driekwart van de leden onderschrijft het nut en het belang van dit systeem en waardeert het met een ruime voldoende. De huidige norm van vijf punten per jaar kan op een breed draagvlak onder leden rekenen en lijkt door alle leden te zijn geïnternaliseerd.

Bovendien wijst de praktijk uit dat slechts een klein deel van de leden (10%) zich precies houdt aan de educatienorm; ruim 90% haalt meer punten. Dit laat zien dat commissarissen hun eigen ontwikkeling serieus nemen. En het heeft ook duidelijk effect. Het interne toezicht in de corporatiesector heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld en zorgt mede voor goed functionerende corporaties die hun maatschappelijke taken prima uitvoeren. 

Het interne toezicht van woningcorporaties is inderdaad topsport en vereist continue bijscholing. Wij denken dat de positieve en stimulerende ervaringen met de verplichte permanente educatie in de corporatiesector een uitstekend voorbeeld zijn voor de andere maatschappelijke sectoren.

Guido van Woerkom, voorzitter VTW
Albert Kerssies, directeur VTW


Terug