Relatie intern - extern toezicht? Toegevoegde waarde onder druk! - Bijeenkomst Nationaal Register op 5 oktober

Op 5 oktober presenteert Het Nationaal Register in de Kunsthal Rotterdam de resultaten van een onderzoek over de relatie intern-extern toezicht. Hierbij komen onder leiding van Prof.mr. Hélène Vletter-van Dort verschillende maatschappelijke sectoren aan het woord. Sprekers zijn o.a. Nicole Beuken, Martin van Rijn en VTW voorzitter Guido van Woerkom. 

"Interne toezichthouders hebben steeds intensiever contact met de externe toezichthouders. Dit brengt verschillende nieuwe vraagstukken en dilemma’s met zich mee, bijvoorbeeld met betrekking tot de informatievoorziening en de expertise en ervaring van het intern toezicht zelf. Ook is de betekenis van de externe accountant toegenomen binnen het governance bouwwerk.

In samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam, vanuit het IvO Center for Financial Law & Governance, heeft Stichting Nationaal Register onderzoek gedaan naar de ‘Relatie interne toezichthouder met de externe toezichthouder en de externe accountant’. Het onderzoek richt zich op de pensioensector, de zorgsector en de woningcorporatiesector."

Indien u belangstelling heeft voor deze bijeenkomst, kunt u zich hier aanmelden


Terug