e-NIEUWS 8 juni 2018

Van de voorzitter: "Met geld oppotten is geen huurder ooit geholpen"

Stel: u móet als RvC kiezen tussen twee stellingen. De eerste: de corporatie is er voor de lokale opgave in de gemeente(s) én voor de (toekomstige) huurder. Of: de corporatie moet de vereisten van het WSW om financiële risico's te voorkomen altijd vooropstellen. Wat zou uw keuze zijn?

Lees verder

Save the date: Congrestival op 28 september a.s.

Op 28 september 2018 is er het jaarlijkse VTW ledencongres. Dit jaar maken we er een extra feestje van: een “congrestival”! De locatie is Fort Voordorp aan de rand van Utrecht.  Zet de datum alvast in uw agenda. Het congres start ca 10.00 en eindigt rond 15.30 uur.
U wilt dit echt niet missen en u kunt zich al aanmelden via leden login. 

Lees verder

Artikel Aedes Magazine: "Het ongezegde in de bestuurskamer"

In het juni nummer van Aedes Magazine aandacht voor "Het ongezegde in de bestuurskamer", waar de VTW op 6 april jl. een zeer succesvolle bijeenkomst  over organiseerde voor meer dan 120 leden. Aan het woord komen onderzoekster Marilieke Engbers, directeur Albert Kerrssies en VTW leden Lixt Heegsma (vicevoorzitter RvC Mercatus) en Marjon Roefs (RvC Beter Wonen IJsselmuiden).

Het ongezegde in de bestuurskamer heeft invloed op de besluitvorming. Raden van commissarissen, onder meer van corporaties, moeten zich daar meer bewust van zijn om betere besluiten te kunnen nemen. Dat is een belangrijke uitkomst van het promotie-onderzoek van Marilieke Engbers, verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, onder zeventien RvC’s van vooral corporaties.


Lees verder

Interview Adriaan Vonk (Aedes) over de Vernieuwingagenda: "We zijn nog lang niet klaar"

De eerste resultaten van de Vernieuwingsagenda zijn gepresenteerd. Adriaan Vonk, manager sectorontwikkeling en professionalisering bij Aedes, kijkt positief terug op het eerste jaar. Bijna 100 corporaties werken in coalities met zestien partners (waaronder de VTW) actief mee aan innovaties in de sector. "Maar we zijn nog lang niet klaar."

Lees verder

Agenda VTW masterclasses

Heeft u deze masterclasses van de VTW Academie al in uw agenda staan? Meld u nu aan en geef actief richting aan uw persoonlijke ontwikkeling en educatie.

Lees verder

Commissarissenpool VTW bewijst nut

Het afgelopen half jaar is vier keer met succes een beroep gedaan op de Commissarisenpool van de VTW. “Hiermee voorzien we duidelijk in een behoefte”, aldus VTW-directeur Albert Kerssies. 

De Commissarissenpool is in november 2017 door de VTW ingesteld in goede afstemming met de Autoriteit woningcorporaties (Aw). De pool bestaat uit inmiddels zeventig leden van de VTW die ingeval van 'ontstentenis of belet van de gehele RvC' de functie van commissaris op zich kunnen nemen. 

Lees verder

Verzoek tot deelname survey bestuursgericht toezicht

In het toezicht komt steeds meer aandacht voor de rol van het bestuur van de organisatie. In dit onderzoek voor een themanummer van het tijdschrift Bestuurskunde zijn de onderzoekers benieuwd wat bestuursgericht toezicht voor bestuurders en interne toezichthouders in zorg, onderwijs en wonen op dit moment in de praktijk echt betekent. Ze willen hiermee inzicht krijgen in de wijze(n) waarop de focus van toezicht en inspectie op de rol van het instellingsbestuur concreet gestalte krijgt. Het doel daarvan is te leren of en hoe toezicht en inspectie verder kunnen bijdragen aan de kwaliteit van bestuur in zorg, onderwijs en wonen.

Lees verder

Sectorrapport CO2-neutraal in 2050: reactie van de VTW

Op 29 mei jl. heeft Aedes het Sectorrapport CO2-neutraal 2050 gepubliceerd. Hierin staat een overzicht van de verduurzamingsopgave voor de ruim 2,1 miljoen sociale huurwoningen. Volgens Aedes is hiervoor 108 miljard euro nodig, of zo'n 52.000 euro per woning. Aedes voorzitter Marnix Norder zegt hierover het volgende op de website van Aedes: ‘Uniek in de vastgoedsector, niemand is al zo ver. Daarmee gaan we in gesprek met Rijk, gemeenten, huurders, andere huiseigenaren, bouwers, installateurs, netbeheerders en energiebedrijven. Want we zullen het met zijn allen moeten doen, alleen zal het ons niet lukken. En we mogen vooral het belang van bewoners niet vergeten. Na de overlast moeten zij een comfortabeler huis hebben zonder hogere woonlasten.’

Lees verder

WSW waarschuwt: Corporaties hebben geen geld voor "gasloos"

Op donderdag 24 mei spraken prof. Johan Conijn, Rob Rötscheid (bestuurder WSW) en Marnix Norder (voorzitter Aedes) in de Tweede Kamer over de financiën van woningcorporaties met Tweede Kamerleden van SP, VVD, D66, GroenLinks en CDA. In dat gesprak gaf Rob Rötscheid een duidelijk signaal af: "gasloos" lijkt voor veel corporaties een brug te ver te zijn. De belangrijkste reden is de financiën. Ook een gebrek aan slagkracht en expertise leidt in de praktijk tot problemen voor corporaties.

Lees verder

Vacature ambtelijk secretaris Commissie Governancecode

Voor de Commissie Governancecode zijn Aedes en de VTW per 1 september op zoek naar een Ambtelijk secretaris. Geïnteresseerden kunnen voor 15 juni 2018 reageren door te mailen naar Yvonne Timmerman via mytimmerman@hotmail.com. De ambtelijk secretaris is verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van de commissie door advisering, voorbereiding van de vergaderingen en realisatie van de besluitvorming. De secretaris werkt hiertoe nauw samen met de voorzitter van de commissie.
Kent u een geschikt iemand in uw netwerk?

Lees verder

Nationale Woonagenda 2018-2021 gepubliceerd

Minister Ollongren van BZk heeft de Tweede Kamer de "Nationale woonagenda 2018-2021" aangeboden. Dit is een akkoord van 10 partijen die zich de komende jaren inzetten om het woningtekort terug te dringen. Daarbij houden zij oog voor zowel de kwaliteit van de woning als de kwaliteit van de omgeving waarin die woning staat. En er moet plek zijn voor alle woonmilieus. Namens de corporatiesector is Aedes één van de ondertekenaars. Ook de Woonbond is medeondertekenaar. De overige partijen zijn: Bouwend Nederland, IVBN, NEPROM, NVB-Bouw, NVM, Vastgoed Belang en Vereniging Eigen Huis.

Lees verder