Verzoek tot deelname survey bestuursgericht toezicht

In het toezicht komt steeds meer aandacht voor de rol van het bestuur van de organisatie. In dit onderzoek voor een themanummer van het tijdschrift Bestuurskunde zijn de onderzoekers benieuwd wat bestuursgericht toezicht voor bestuurders en interne toezichthouders in zorg, onderwijs en wonen op dit moment in de praktijk echt betekent. Ze willen hiermee inzicht krijgen in de wijze(n) waarop de focus van toezicht en inspectie op de rol van het instellingsbestuur concreet gestalte krijgt. Het doel daarvan is te leren of en hoe toezicht en inspectie verder kunnen bijdragen aan de kwaliteit van bestuur in zorg, onderwijs en wonen.

Het kost naar verwachting maximaal 10 minuten om alle vragen te beantwoorden. Deelname is uiteraard vertrouwelijk. De onderzoekers Meike Bokhorst (WRR), Marieke van Genugten (RU), Sjors Overman (UU), Mirjan Oude Vrielink (Gemeente Hengelo) en Thomas Schillemans (UU) danken u voor uw medewerking. De uitkomsten van het onderzoek komen beschikbaar op de site van de VTW.

Link naar de survey: https://usbo.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_8k5eBBFEglnA5Rr 


Terug