Artikel Aedes Magazine: "Het ongezegde in de bestuurskamer"

In het juni nummer van Aedes Magazine aandacht voor "Het ongezegde in de bestuurskamer", waar de VTW op 6 april jl. een zeer succesvolle bijeenkomst  over organiseerde voor meer dan 120 leden. Aan het woord komen onderzoekster Marilieke Engbers, directeur Albert Kerssies en VTW leden Lixt Heegsma (vicevoorzitter RvC Mercatus) en Marjon Roefs (RvC Beter Wonen IJsselmuiden).

Het ongezegde in de bestuurskamer heeft invloed op de besluitvorming. Raden van commissarissen, onder meer van corporaties, moeten zich daar meer bewust van zijn om betere besluiten te kunnen nemen. Dat is een belangrijke uitkomst van het promotie-onderzoek van Marilieke Engbers, verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, onder zeventien RvC’s van vooral corporaties.

Lees hier het artikel in Aedes Magazine: 'Het ongezegde in de bestuurskamer'Terug