Sectorrapport CO2-neutraal in 2050: reactie van de VTW

Op 29 mei jl. heeft Aedes het Sectorrapport CO2-neutraal 2050 gepubliceerd. Hierin staat een overzicht van de verduurzamingsopgave voor de ruim 2,1 miljoen sociale huurwoningen. Volgens Aedes is hiervoor 108 miljard euro nodig, of zo'n 52.000 euro per woning. Aedes voorzitter Marnix Norder zegt hierover het volgende op de website van Aedes: ‘Uniek in de vastgoedsector, niemand is al zo ver. Daarmee gaan we in gesprek met Rijk, gemeenten, huurders, andere huiseigenaren, bouwers, installateurs, netbeheerders en energiebedrijven. Want we zullen het met zijn allen moeten doen, alleen zal het ons niet lukken. En we mogen vooral het belang van bewoners niet vergeten. Na de overlast moeten zij een comfortabeler huis hebben zonder hogere woonlasten.’

Reactie VTW op het sectorrapport
Duurzaamheid is voor corporaties één van de belangrijkste en meest ingrijpende thema's voor de komende jaren. Het interne toezicht heeft een belangrijke (klankbord)rol in de discussie over de korte en lange termijn strategie van de corporatie, waarin een keuze moet worden gemaakt over de inzet van de middelen tussen betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit. Duurzaamheid is daar onlosmakelijk mee verbonden. De discussie over duurzaamheid en corporaties is dus ook van groot belang voor de leden van de VTW. De VTW heeft in 2017 de handreiking 'Toezicht op duurzaamheid'  gepubliceerd.

Directeur Albert Kerssies: "Wij zijn het met Aedes eens dat dat er een grote financiële uitdaging voor de corporatiesector ligt. De beschikbaarheid van financiële middelen, nu en in de toekomst, is een randvoorwaarde voor verhoogde maatschappelijke ambities op het gebied van duurzaamheid."
Voor de berekende opgave zou de sector tot 2050 jaarlijks 3,4 miljard euro per jaar moeten investeren. Dit bedrag komt bovenop de andere opgaven van de sector. De sector kan dit niet opbrengen. Een onevenredige rekening voor woningcorporaties betekent dat die bij sociale huurders terecht komt. Van hen kan en mag niet verwacht worden dat zij - meer dan evenredig - de lasten voor deze verduurzaming dragen. Kerssies: "Wij ondersteunen de oproep van Aedes aan overheid en de andere partijen. Duurzaamheid vraagt maatregelen van de overheid: zonder commitment en meerjarig betrouwbaar beleid van de overheid is een akkoord niet denkbaar. Daarnaast vraagt de verduurzamingsopgave verantwoordelijkheid en inzet van alle partijen die erbij betrokken zijn. De lasten voor de verduurzaming moeten eerlijk gedeeld worden over alle sectoren in de gebouwde omgeving: corporaties, private sector, particulieren en ander vastgoed. De installatie-, bouw- en energiesector staat voor de opgave technieken effectiever en goedkoper te maken."

Lees meer
Sectorrapport CO2-neutraal van Aedes
Nieuwsbericht Aedes 'Hoe 2,1 miljoen huurwoningen te verduurzamen'
VTW Handreiking 'Toezicht op duurzaamheid'


Terug