Commissarissenpool VTW bewijst nut

Het afgelopen half jaar is vier keer met succes een beroep gedaan op de Commissarisenpool van de VTW. “Hiermee voorzien we duidelijk in een behoefte”, aldus VTW-directeur Albert Kerssies. 

De Commissarissenpool is in november 2017 door de VTW ingesteld in goede afstemming met de Autoriteit woningcorporaties (Aw). De pool bestaat op dit moment uit zeventig geschikte leden van de VTW die ingeval van 'ontstentenis of belet van de gehele RvC' de functie van commissaris op zich kunnen nemen. 

Artikel 30 lid 11 Woningwet bepaalt dat de statuten voorschriften dient te bevatten over de wijze waarop voorlopig in de RvC wordt voorzien bij belet of ontstentenis van de gehele RvC. In de (model)statuten is opgenomen dat de RvC jaarlijks in zijn vergadering hiervoor twee personen aanwijst.
Door als RvC te besluiten deze twee personen te betrekken uit de Commisarissenpool van de VTW,  is in de opvatting van de Aw ook sprake van naleving van de belet- en ontstentenisregeling in de (model)statuten.  

Vier corporaties/RvC's deden het afgelopen half jaar met succes een beroep op de Commissarissenpool, nadat een deel van de RvC of de gehele RvC was opgestapt. Ook de Aw wist de Commissarissenpool van de VTW te vinden toen zij, daartoe aangewezen in de statuten, moest voorzien in tijdelijke commissarissen.
In al deze gevallen is gekozen voor het tijdelijk benoemen van de commissarissen uit de pool (en dus niet voor waarnemen). Dit betekent dat de voorgenomen benoemingen zijn voorgelegd aan de Aw die de kandidaten versneld heeft getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid. 

Beroep doen op de Commissarissenpool?
Corporaties/RvC's die een beroep willen doen op de Commissarissenpool kunnen hiervoor contact opnemen met VTW-directeur Albert Kerssies (T 079 325 23 71, M 06 296 067 02).
De VTW heeft ook een speciale hulplijn voor problemen in de RvC. Commissarissen kunnen deze hulplijn 24/7 bellen: 06 158 885 66.

Meer informatie
Voor meer informatie over de Commissarissenpool kunt u terecht op de website van de VTW.


Terug