e-NIEUWS 24 mei 2018

Van de voorzitter - Masterclasses en Permanente Educatie

Graag wil ik mijn column deze keer aan de VTW masterclasses en permanente educatie (PE) besteden. Sinds 2015 ontwikkelt u als lid uw kennis en vaardigheden voor minimaal 5 uur per jaar. Deze PE verplichting vloeit voort uit de nieuwe Woningwet. Vijf uur permanente educatie is vijf punten. Met het ontwikkelkompas kunt u richting geven aan uw ontwikkeling en educatie: https://www.vtw.nl/ontwikkelkompas.

Lees verder

Vacature bij de VTW: junior communicatie- en beleidsmedewerker (16 uur per week)

De VTW is op zoek naar een junior communicatie- en beleidsmedewerker. Kent u in uw netwerk iemand die hiervoor in aanmerking komt? Hieronder vindt u de vacaturetekst. Deel deze gerust met mogelijke kandidaten.

Lees verder

Meerderheid VTW-leden: beroepsregel beloning moet blijven

Een ruime meerderheid van de VTW-leden - 63 procent - vindt dat de huidige beroepsregel voor de beloning van commissarissen moet blijven. Dat blijkt uit een online onderzoek van de VTW onder 1.285 leden die één of meerdere commissariaten bekleden bij 307 woningcorporaties. De enquête is door 315 leden ingevuld.

Lees verder

De volgende masterclasses gaan binnenkort van start. Meld u nu aan!

De volgende masterclasses gaan binnenkort van start. Hiervoor zijn nog enkele plekken vrij! Meld u nu aan voor deze masterclass via de VTW Academie.

Lees verder

Toezicht in de praktijk casus 8: Toezicht gaat over heel wat meer dan financiën

U wilt graag toezichthouder worden bij een woningcorporatie. Tijdens de sollicitatieprocedure zijn er intensieve gesprekken gevoerd over wat de corporatie wil en hoe zij dat gaat invullen in de komende jaren. Centraal in deze gesprekken stonden betaalbaarheid, beschikbaarheid, verduurzaming en goed werkgeverschap. Het maatschappelijk engagement sprak u aan.

Lees verder

Praat op 7 juni a.s. mee over het accountantsprotocol

Aedes nodigt commissarissen, bestuurders, managers Financiën, managers Control en controllers van harte uit om mee te praten over het accountantsprotocol voor woningcorporaties. De input wordt gebruikt voor het jaarlijks afstemmingsoverleg met de Autoriteit woningcorporaties (Aw) dat plaatsvindt vóór publicatie van het (geactualiseerde) accountantsprotocol.

Lees verder

Staat van de Volkshuisvesting gepubliceerd

Minister Ollongren (BZK) heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met het rapport 'Staat van de Volkshuisvesting' 2018. Hierin gaat zij vooral in op de knelpunten op de woningmarkt en de bestedingsruimte voor corporaties, Ook gaat de minister in de Staat van de Volkshuisvesting in op de governancescores en de PE systematiek van de VTW.

Lees verder

Jaarverslag Autoriteit Woningcorporaties 2017 gepubliceerd

Het jaarverslag 2017 van de Autoriteit Woningcorporaties is gepubliceerd. Hierin schrijft de Autoriteit onder meer over hoe zij toezicht heeft gehouden, bijvoorbeeld door de governance-inspecties, hoeveel zienswijzen zijn afgegeven op de fit en proper toets, hoe de verbetering van de informatievoorziening zijn beslag heeft gekregen en hoe de samenwerking met het WSW is geweest.

Lees verder