Toezicht in de praktijk casus 8: Toezicht gaat over heel wat meer dan financiën

U wilt graag toezichthouder worden bij een woningcorporatie. Tijdens de sollicitatieprocedure zijn er intensieve gesprekken gevoerd over wat de corporatie wil en hoe zij dat gaat invullen in de komende jaren. Centraal in deze gesprekken stonden betaalbaarheid, beschikbaarheid, verduurzaming en goed werkgeverschap. Het maatschappelijk engagement sprak u aan.

U heeft de procedure doorlopen en bent benoemd en u bent met hoge verwachtingen begonnen. Tot uw verbazing merkt u dat tijdens de eerste vergaderingen bijna alleen over financiën, risicomanagement, reglementen etc. wordt gesproken.

U bespreekt dit in de vergadering en de andere leden onderkennen dit, maar geven tevens aan dat dit de consequenties zijn van de nieuwe Woningwet, de Autoriteit Woningcorporaties en het WSW.

U bent hier niet tevreden over en wil dit doorbreken. Voor u zijn de financiële kaders - weliswaar vaak snoeihard - maar toch randvoorwaarden en gaat het primair om de missie en de strategie van de corporatie. En is de taak van de RvC heel wat breder dan alleen in de gaten houden of de financiën op orde zijn.

Wat zijn uw mogelijkheden? Er van uitgaande dat de overige leden van de RvC ook positief staan tegenover uw suggesties is er een aantal mogelijkheden, bijvoorbeeld:


Terug