Van de voorzitter - Masterclasses en Permanente Educatie

Graag wil ik mijn column deze keer aan de VTW masterclasses en permanente educatie (PE) besteden. Sinds 2015 ontwikkelt u als lid uw kennis en vaardigheden voor minimaal 5 uur per jaar. Deze PE verplichting vloeit voort uit de nieuwe Woningwet. Vijf uur permanente educatie is vijf punten. Met het ontwikkelkompas kunt u richting geven aan uw ontwikkeling en educatie: https://www.vtw.nl/ontwikkelkompas.

We evalueren het PE systeem dit jaar. In de ALV van 28 juni a.s. staat het op de agenda ter bespreking; in november nemen we een besluit over de voortzetting van het PE systeem in 2019. Ik hoop dat u in de gelegenheid bent om op de komende ledenvergaderingen mee te praten.

VTW Masterclasses
De VTW Academie biedt zelf ook masterclasses aan. Regelmatig krijg ik als voorzitter daar vragen over: zijn deze masterclasses niet een vorm van "gedwongen winkelnering"? Of concurreren we niet met "de markt"? Dat is geenszins het geval. Een VTW-lid is vrij in het volgen van elke opleiding, masterclass of programma. De brede keuze mogelijkheden uit onze eigen programma masterclasses biedt voor elk wat wils en de evaluaties tonen aan dat ze gewaardeerd worden. Daarbuiten is er genoeg aanbod dat ook de moeite waard is. Meer weten over de masterclasses? Kijk dan op http://www.vtw-academie.nl.

Tevreden over ontwikkeling
Het VTW-bestuur is tevreden over de ontwikkeling van ons eigen PE systeem. Het behalen van 10 PE punten over 2015 én 2016 werd massaal gevolgd. Slechts een handvol leden voldeed niet aan deze interne verplichting, meestal vanwege buitengewone omstandigheden, zoals ziekte. In een enkel geval heeft het bestuur handhavend moeten optreden, waarbij het betreffende lid tot het inzicht kwam dat het beter was om het commissariaat te beëindigen. Momenteel zijn we bezig om de resultaten over 2017 definitief vast te stellen. Het algemene beeld staat als een huis: onze leden halen hun PE punten - en de overgrote meerderheid haalt moeiteloos veel meer dan 5 PE punten. Het bestuur is daar blij mee en het wordt ook gezien door de Aw en ons ministerie.

Guido van Woerkom
voorzitter VTW


Terug