Jaarverslag Autoriteit Woningcorporaties 2017 gepubliceerd

Het jaarverslag 2017 van de Autoriteit Woningcorporaties is gepubliceerd. Hierin schrijft de Autoriteit onder meer over hoe zij toezicht heeft gehouden, bijvoorbeeld door de governance-inspecties, hoeveel zienswijzen zijn afgegeven op de fit en proper toets, hoe de verbetering van de informatievoorziening zijn beslag heeft gekregen en hoe de samenwerking met het WSW is geweest.

De Aw heeft het over 'slimmer toezicht', waarbij het "op een andere wijze toezicht houden, meer in contact met de buitenwereld en werken vanuit het maatschappelijk doel dat je wilt bereiken. (...) Deze koersverandering zal in de komende jaren leiden tot een organisatie die flexibeler in kan spelen op maatschappelijke risico’s. Informatievoorziening en analyse komt in het hart van de organisatie te staan. Betere dienstverlening, onder andere tot uitdrukking komende door een snellere afhandeling van goedkeuringsverzoeken en vergunningen, maakt integraal onderdeel uit van de nieuwe koers."

Lees hier het jaarverslag 2017 van de Autoriteit (pdf, 31 pagina's)


Terug