e-NIEUWS januari 2014 (nr. 1)

Parlementaire Enquête Woningcorporaties

Zoals u weet, is de Parlementaire Enquête Woningcorporaties (PEW) in april 2013 officieel van start gegaan. Fase 1 (de onderzoeksfase) is nu afgerond. Fase 2 bestaat uit besloten voorgesprekken (januari - april) ; fase 3 zijn de openbare verhoren (mei - juni).

Als VTW volgen wij de enquête uiteraard nauwgezet en willen we u als lid van de VTW ook zo goed mogelijk informeren over de voortgang en actuele ontwikkelingen. Dat doen we onder andere door de volgende acties:

Lees verder

Essay 'Onder de loep' over de ontwikkeling van intern toezicht

De VTW wil graag een bijdrage leveren voor de Parlementaire Enquête Woningcorporaties (PEW). Daarom hebben we 52 rapporten bestudeerd die over intern toezicht bij woningcorporaties (en andere semipublieke instellingen) gaan. Die rapporten hebben we "onder de loep" genomen om te zien hoe de ontwikkeling van het interne toezicht is gegaan sinds de verzelfstandiging en wat daarop van invloed is geweest. Het resultaat daarvan, is eind december gereed gekomen:

Lees verder

Voorzitters aan het woord - interview Elma Groen

Elma Groen, voorzitter van de RvC van Thuisvester in Oosterhout, staat in deze nieuwsbrief centraal in het deel van een serie interviews met voorzitters van RvC’s over hun visie op de rol van de voorzitter, hun stijl van werken en lastige situaties en de dilemma’s die zij ervaren.

ONBEVANGEN EN KRITISCHE BLIK - EEN BLIJVENDE UITDAGING

 

Lees verder

Aanbod incompany workshops

De VTW biedt ook de mogelijkheid tot incompany workshops voor raden van commissarissen en raden van toezicht. Alle reguliere VTW workshops worden hiermee ook incompany aangeboden. Daarnaast zijn een aantal speciale onderwerpen toegevoegd. Het programmamanagement van de incompany workshops is in handen van Governance University Advisory.

Lees verder

Workshops en bijeenkomsten

Bijeenkomsten:
- 24 januari: symposium Woonbond en VTW over de relatie tussen intern toezicht en de huurders (is al volgeboekt)

Workshops:
in januari en februari zijn er geen workshops
- 5 maart: Masterclass 'Nieuw overheidsbeleid'

Lees verder

Vorm uw oordeel met cijfers, over cijfers

Een jaar geleden bracht de Commissie Hoekstra - ingesteld naar aanleiding van de Vestia-affaire - advies uit voor een herijking van de kaderstelling en het toezicht betreffende woningcorporaties. De commissie stelt onder meer voor om op rendement te sturen en een visie op het eigen vermogen te formuleren. Dit heeft op de bekrachtiging van minister Blok kunnen rekenen (Kamerbrief d.d. 26 maart 2013).

Hieronder een bijdrage van de IPD.  

Lees verder

Consultatierondes wetgeving WNT2 en novelle Herzieningswet

Het ministerie van BZK is bezig met wetsvoorstellen over de WNT-2 en de novelle op de Herzieningswet. In deze fase van het wetgevingstraject is er voor beiden een consultatieronde, waarin stakeholders input kunnen leveren. De VTW is ook hiertoe uitgenodigd.

 

Lees verder