Essay 'Onder de loep' over de ontwikkeling van intern toezicht

De VTW wil graag een bijdrage leveren voor de Parlementaire Enquête Woningcorporaties (PEW). Daarom hebben we 52 rapporten bestudeerd die over intern toezicht bij woningcorporaties (en andere semipublieke instellingen) gaan. Die rapporten hebben we "onder de loep" genomen om te zien hoe de ontwikkeling van het interne toezicht is gegaan sinds de verzelfstandiging en wat daarop van invloed is geweest. Het resultaat daarvan, is eind december gereed gekomen:

'Onder de loep - de ontwikkeling van het intern toezicht bij woningcorporaties 1993-2013.'
Dit essay, aangevuld met de randvoorwaarden goed intern toezicht en de aanbevelingen van de commissie Winter, is aangeboden aan de leden van de PEW.

Download het essay ´Onder de loep´. Het essay is in beperkte oplage gedrukt. U kunt het boekje opvragen via het contactformulier.


Terug