Aanbod incompany workshops

De VTW biedt ook de mogelijkheid tot incompany workshops voor raden van commissarissen en raden van toezicht. Alle reguliere VTW workshops worden hiermee ook incompany aangeboden. Daarnaast zijn een aantal speciale onderwerpen toegevoegd. Het programmamanagement van de incompany workshops is in handen van Governance University Advisory.

Deelnemende corporaties worden na afloop altijd gevraagd een evaluatieformulier in te vullen. Daaruit blijkt tot nu toe een waardering van de incompany workshops met een gemiddeld cijfer van 8,5. Er zijn quotes gegeven zoals ‘ Deze workshop was een verademing’ en ‘Meest interessant is de discussie tijdens de bijeenkomst naar aanleiding van de informatie’.

De incompany workshops sluiten aan bij de wensen van de woningcorporatiesector tot verdere professionalisering van het intern toezicht in het algemeen. Het maatwerk karakter van de incompany workshops verzekert dat aandacht zal worden besteed aan de specifieke vragen en behoeften die leven bij de desbetreffende Raad. De onderwerpen van de workshops richten zich onder meer op toezichtkader, toetsingskader en informatievoorziening, risicomanagement, kennis van toezicht op financiën, projectontwikkeling en vastgoedtransacties, de RvC als opdrachtgever van de accountant en goed werkgeverschap. Daarnaast ook speciale onderwerpen als zelfevaluatie, effectief werken en integriteit.

VTW heeft voor de invulling van haar incompany aanbod Governance University Advisory geselecteerd vanwege haar specifieke deskundigheid op het gebied van governance en haar jarenlange ervaring met opleidingen, onderzoek en advies in de woningcorporatie sector. mr drs. Wendy de Jong, senior partner van Governance University Advisory en zelf voormalig commissaris bij woningcorporaties: “Voordeel van incompany opleidingen is bijvoorbeeld, dat naast de commissarissen ook bestuurders kunnen aanschuiven. Het proces wordt dan gezamenlijk beleefd en op maat toegesneden op de betreffende woningcorporatie. Met wat huiswerk vooraf door ons als begeleiders kunnen de specifieke uitdagingen van de corporatie in één adem worden meegenomen in de kennisoverdracht.”

Informatie en aanmelding

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr drs. Wendy de Jong van Governance University Advisory (T 0343 476173 M 06 53769782 E dejong@guadvisory.nl).

Meer informatie over Governance University Advisory kunt u vinden in bijgaande brochure en op de website www.governanceuniversityadvisory.nl.

Door deze incompany workshops wordt een bijdrage geleverd aan de verdere ontwikkeling van kwaliteit en professionalisering van het intern toezicht binnen de sector.


Terug