Consultatierondes wetgeving WNT2 en novelle Herzieningswet

Het ministerie van BZK is bezig met wetsvoorstellen over de WNT-2 en de novelle op de Herzieningswet. In deze fase van het wetgevingstraject is er voor beiden een consultatieronde, waarin stakeholders input kunnen leveren. De VTW is ook hiertoe uitgenodigd.

WNT-2
Centraal hierin staat het voornemen om de Wet Normering Topinkomens van 130% van het ministerssalaris naar 100% van het ministerssalaris omlaag te brengen. Afgelopen maand heeft het ministerie daartoe een consultatieronde gehouden langs diverse stakeholders om input te leveren. Wij hebben onze reactie, die erg kritisch is ten aanzien van dit voornemen, inmiddels aan het ministerie kenbaar gemaakt. Zodra het definitieve wetsvoorstel openbaar is gemaakt, zullen wij u hierover nader informeren.

Novelle / Herzieningswet
Na het uitlekken van de conceptekst van de novelle / Herzieningswet in het voorjaar van 2013, is het een tijdlang stil geweest rond dit wetsvoorstel. Het ministerie heeft gewerkt aan een nieuwe versie en inmiddels laten weten de consultatieronde binnenkort te zullen starten. Ook de VTW zal hierbij van de gelegenheid gebruik maken om onze inbreng over de novelle / Herzieningswet kenbaar te maken.


Terug