e-NIEUWS augustus 2017

VTW Ledencongres 6 oktober 2017

De VTW bestaat 15 jaar. We vieren dit op 6 oktober a.s. met een ledencongres dat in het teken staat van de toekomst.

Hoe kunnen intern en extern toezicht elkaar versterken?

Hoe kan het toezicht op corporaties efficiënter?
Hoe kan de VTW beweging Toezicht met Passie hieraan bijdragen?

Lees verder

Twee vacatures Financiële Commissie VTW

De VTW zoekt twee nieuwe leden voor de Financiële Commissie, wegens het aflopen van de termijn van twee zittende leden per november 2017. Heeft u financiële kennis, bent u toezichthouder bij een woningcorporatie en wilt u zich inzetten voor een financieel gezonde VTW, dan ontvangen wij graag uiterlijk 10 september 2017 een korte motivatiemail en uw curriculum vitae.  

Lees verder

Casuïstiek onverenigbaarheden bijeenkomst Aw - VTW

Op 12 mei jl. organiseerde de VTW in samenwerking met de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) een ledenbijeenkomst over onverenigbaarheden. In de bijeenkomst zijn een aantal casussen besproken die met een onverenigbaarheid zoals omschreven in de Woningwet te maken kunnen hebben. Naar aanleiding hiervan is bijgevoegd overzicht gemakt van de besproken casuïstiek met het oordeel van de Aw.

Lees verder

Ronde tafel VTW / Grant Thornton over de RvC bijdrage aan doelstelling en strategie van de corporatie - 8 september a.s.

Op vrijdag 8 september (9.30 - 13.30 uur) organiseert Grant Thornton in samenwerking met de VTW een Rondetafelsessie op het kantoor van Grant Thornton in Rotterdam. Centraal staat de door de RvC’s van woningcorporaties gewenste bijdrage aan de doelstellingen en strategie. De vraag is uiteraard of deze in lijn is met de opvattingen van de directies/RvB’s. Op grond van de resultaten uit het Commissarissen benchmarkonderzoek lijken daar toch wel wat spanningen te liggen.

Lees verder

Kenniscentrum Wonen en zorg

Wonen en zorg is een steeds belangrijker thema voor toezichthouders in de corporatiesector en dit zal de komende jaren alleen maar verder toenemen. Daarom brengt de VTW graag het Aedes - Actiz Kenniscentrum Wonen en Zorg onder uw aandacht.

Lees verder

Korte enquête over werkgeversrol RvC bij Permanente Educatie van bestuurders

Het belang van Permanente Educatie voor bestuurders en commissarissen van corporaties wordt breed onderschreven. Sinds 2015 geldt voor bestuurders en commissarissen de verplichting zich voortdurend te blijven scholen en ontwikkelen. Bestuurders moeten gedurende drie jaar een totaal van 108 PE-punten halen. Aedes evalueert momenteel de PE systematiek voor bestuurders. Voor dit onderzoek is uw mening vanuit uw werkgeversrol richting de bestuurder van groot belang. Aedes vraagt u dan ook om een aantal vragen te beantwoorden over de toegevoegde waarde van permanente educatie en hoe we binnen onze sector hieraan invulling geven. Het kost u slechts enkele minuten.

Lees verder

Gevraagd: input voor bijeenkomst over 'schulden en de woningcorporatie'

De VTW en de NVTZ willen meer aandacht voor de vraagstukken die voortkomen uit de herinrichting van ons sociaal domein. Om die reden organiseren VTW en NVTZ een drietal interactieve kleine bijeenkomsten. De 2e bijeenkomst vindt plaats in Utrecht en gaat over schuldenproblematiek en corporaties. Heeft u ervaring vanuit uw rol als toezichthouder met schulden van huurders? Wilt u ons daarvoor input aanleveren? 

Lees verder

Governancecode Woningcorporaties aangepast. Nieuwste versie hier

De Governancecode 2015 van VTW en Aedes is aangepast aan de jongste wijzigingen van wet- en regelgeving. U kunt de huidige geldige versie van de Governancecode hier downloaden. Nieuwe VTW-leden krijgen vanaf nu de Governancecode toegestuurd bij hun lidmaatschapsbrief. 

Lees verder