Gevraagd: input voor bijeenkomst over 'schulden en de woningcorporatie'

De VTW en de NVTZ willen meer aandacht voor de vraagstukken die voortkomen uit de herinrichting van ons sociaal domein. Om die reden organiseren VTW en NVTZ een drietal interactieve kleine bijeenkomsten. De 2e bijeenkomst vindt plaats in Utrecht en gaat over schuldenproblematiek en corporaties. Heeft u ervaring vanuit uw rol als toezichthouder met schulden van huurders? Wilt u ons daarvoor input aanleveren?

Goed wonen en goede zorg in de wijk staan volop in de belangstelling en vraagt om samenwerking en verbindingen tussen organisaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Doel van de bijeenkomsten van VTW en NVTZ is om met elkaar te verkennen wat er leeft en speelt. Wij gaan samen op zoek naar praktijkvoorbeelden die in het licht gezet kunnen worden. De rol van de Raden van Toezicht bij deze besturingsvraagstukken is ook onderwerp van gesprek. Beperken zij zich tot een controlerende rolopvatting of hebben zij ook een generatieve ontwikkelende rol? De eerste bijeenkomst gaat over verwarde personen en wordt georganiseerd in de gemeente Tilburg. De tweede bijeenkomst gaat over mensen met schulden en wordt gehouden in de gemeente Utrecht.

Als u ervaring heeft met het thema mensen met schulden en corporaties en u een constructieve bijdrage kunt leveren aan het thema mensen met schulden en corporaties, kunt u zich aanmelden via: bureau@vtw.nl.


Terug