VTW Ledencongres 6 oktober 2017

De VTW bestaat 15 jaar. We vieren dit op 6 oktober a.s. met een ledencongres dat in het teken staat van de toekomst.

Hoe kunnen intern en extern toezicht elkaar versterken?

Hoe kan het toezicht op corporaties efficiënter?
Hoe kan de VTW beweging Toezicht met Passie hieraan bijdragen?

Programma:
09.30 – 10.00 uur      
Inloop

10.00 – 11.30 uur      
Eerste deel congres

Dagvoorzitter Femke Halsema over het rapport ‘Een lastig gesprek’ en de effecten hiervan op de governance van corporaties.
Keynote spreker Erik van de Loo (hoogleraar Leiderschap en Gedrag TIAS en INSEAD) over vertrouwen van de maatschappij in het intern toezicht van woningcorporaties en welk gedrag hierbij hoort van commissarissen.
Meike Bokhorst (WRR) en Goos Minderman (governance expert en toezichthouder) over onderzoek naar de rol van extern toezicht in de semipublieke sectoren en de relatie met het interne toezicht (vervolg op WRR policy brief); wat kan de Autoriteit Woningcorporaties leren van het externe toezicht in onderwijs en zorg?

11.30 – 11.45 uur       Korte pauze

11.45 – 13.00 uur      
Tweede interactieve deel congres

Leo Gerrichhauzen heeft verschillende scenario’s uitgewerkt: alleen extern toezicht, alleen intern toezicht, geen toezicht en wat is de ideale mix tussen intern en extern toezicht in de corporatiesector.
Kees van Nieuwamerongen, directeur AW - Reactie Autoriteit Woningcorporaties; wat is de ideale mix?
Ronald Paping, directeur Woonbond - Reactie Woonbond; huurdersparticipatie als alternatief voor extern/intern toezicht?
Jop Fackeldey, vicevoorzitter commissie ruimte en wonen VNG, wethouder Lelystad - Gemeentelijk toezicht in de praktijk; aanvullend of in de plaats van toezicht?
Afsluiting door Guido van Woerkom: Wat heeft de VTW geleerd vandaag en welke boodschappen nemen we mee?

13.00 – 14.00 uur       Netwerklunch

‘No show’ kosten
Als u zich aanmeldt voor de bijeenkomst houden wij rekening met uw aanwezigheid en maken wij kosten. Bij afmelding tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de bijeenkomst worden ons geen kosten in rekening gebracht. Meldt u zich echter binnen 7 dagen voor aanvang af,  dan betaalt VTW zogenaamde ‘no show’ kosten die voor deze bijeenkomst rond de EUR 40 liggen. De VTW zal deze kosten aan u doorberekenen in het geval dat u zich na aanmelding te laat afmeldt en/of zonder kennisgeving afwezig bent.

U kunt zich aan- en afmelden via leden login of via een korte mail naar bureau@vtw.nl.


Terug