Casuïstiek onverenigbaarheden bijeenkomst Aw - VTW

Op 12 mei jl. organiseerde de VTW in samenwerking met de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) een ledenbijeenkomst over onverenigbaarheden. In de bijeenkomst zijn een aantal casussen besproken die met een onverenigbaarheid zoals omschreven in de Woningwet te maken kunnen hebben. Naar aanleiding hiervan is bijgevoegd overzicht gemakt van de besproken casuïstiek met het oordeel van de Aw.

U kunt het overzicht hier bekijken en downloaden (pdf). Uiteraard geldt dat elke casus uniek is. Gezien de vele mogelijke variabelen wordt iedere individuele casus afzonderlijk door de Aw beoordeeld met in achtneming van de specifieke feiten en omstandigheden.


Terug