e-NIEUWS mei 2017 (nr. 1)

Interview met Guido van Woerkom op BNR nieuwsradio over accountants en regeldruk

Op 2 mei jl. heeft Guido van Woerkom, voorzitter van de VTW, een interview gegeven aan BNR nieuwsradio over de oplopende accountantskosten, problemen met het vinden van een accountant en de toenemende regeldruk voor corporaties. De tekst en het interview kunt u lezen en horen via de link . Zie ook het artikel hieronder over de accountantskosten.

Lees verder

Aanzienlijke stijging accountantskosten corporaties

Woningcorporaties waren in 2016 aanzienlijk meer geld kwijt aan accountants dan in de jaren daarvoor. Zo namen de kosten voor de controle van de jaarrekening toe met 20 procent. Dat blijkt uit onderzoek van Aedes en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) onder 82 corporaties zelf en toezichthouders van 105 corporaties.

Lees verder

Toezicht met passie: 4e themabijeenkomst een 'bevrijdende' ervaring

De afgelopen maanden organiseerde VTW vanuit de beweging ‘Toezicht met Passie’ vier themabijeenkomsten. Op vrijdag 5 mei vond de laatste bijeenkomst plaats op een unieke locatie in Veghel; De Verspilfabriek’. Ruim 40 toezichthouders lieten zich prikkelen en zo nu en dan ‘uit de tent lokken’ door het vlammende betoog van Professor Gert van Dijk.

Lees verder

Nieuwe handreiking: 'Professioneel opdrachtgeverschap voor toezichthouders'

Corporaties zijn de grootste opdrachtgevers in de bouw. Door als opdrachtgever de regie te nemen kunnen corporatie veel geld besparen en risico’s beter beheersen. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt niet alleen bij de directeur-bestuurder maar ook bij de toezichthouder. Om hen te ondersteunen ontwikkelden Aedes en VTW de handreiking ‘Professioneel opdrachtgeverschap voor toezichthouders’. Op donderdag 15 juni en vrijdag 15 september 2017 organiseren de VTW en Aedes bijeenkomsten over het onderwerp, om de dialoog tussen bestuur en commissarissen op dit punt op gang te brengen en houden.

Lees verder

Tweegesprek Jan-Willem Allersma en Wendy de Jong over permanente educatie

Jan-Willem Allersma is directeur-bestuurder van Viverion in Lochem. Hij sprak met Wendy de Jong - partner van governance-adviesbureau GovernanceQ - over het belang van - permanente - educatie van bestuurders en commissarissen.

Lees verder

Woonagenda Aedes vastgesteld

Op 20 april jl. heeft Aedes de woonagenda vastgesteld. Daarin staan de ambities van woningcorporaties voor de komende jaren. Een van de ambities is om circa 34.000 woningen per jaar bouwen; twee keer zoveel als woningcorporaties in 2015 bouwden. Verder worden sociale huurwoningen energiezuiniger, blijven huren betaalbaar en zorgen corporaties voor maatwerk voor huurders die dat nodig hebben.

Lees verder

Evaluatiewet WNT van kracht op 1 juli 2017

De Evaluatiewet WNT is eind maart aangenomen in de Eerste Kamer en zal op 1 juli 2017 in werking treden. Met de Evaluatiewet WNT wordt de WNT op enkele onderdelen vereenvoudigd en verbeterd en worden de administratieve lasten voor WNT-instellingen verminderd. Voor corporaties heeft dit laatste punt in de praktijk niet of nauwelijks betekenis.
De Evaluatiewet WNT houdt nog geen rekening met het voornemen de reikwijdte van de wet uit te breiden (WNT3).

Lees verder