Woonagenda Aedes vastgesteld

Op 20 april jl.heeft Aedes de woonagenda vastgesteld. Daarin staan de ambities van woningcorporaties voor de komende jaren. Een van de ambities is om circa 34.000 woningen per jaar bouwen; twee keer zoveel als woningcorporaties in 2015 bouwden. Verder worden sociale huurwoningen energiezuiniger, blijven huren betaalbaar en zorgen corporaties voor maatwerk voor huurders die dat nodig hebben.

Op 18 mei jl. organiseerde Aedes een debat over de Woonagenda. Meer informatie over de Woonagenda en het debat leest u hier.


Terug