Toezicht met passie: 4e themabijeenkomst een 'bevrijdende' ervaring

De afgelopen maanden organiseerde VTW vanuit de beweging ‘Toezicht met Passie’ vier themabijeenkomsten. Op vrijdag 5 mei vond de laatste bijeenkomst plaats op een unieke locatie in Veghel; De Verspilfabriek’. Ruim 40 toezichthouders lieten zich prikkelen en zo nu en dan ‘uit de tent lokken’ door het vlammende betoog van Professor Gert van Dijk.

De rauwe werkelijkheid dichtbij laten komen
Zo stelde Gert van dijk dat gewone toezichthouders: ‘als de dood zijn voor gewone mensen en we de ‘rauwe werkelijkheid’ maar moeilijk dichtbij laten komen’. Hij pleitte voor het ontwikkelen van de ‘derde laag’ waarin een vertegenwoordiging van stakeholders waarvoor de coöperatie is opgericht een rol krijgt. Lees voor zijn volledige visie op dit onderwerp zijn essay hier.  Na het bespreken van een actuele casus ontstond er in de zaal een discussie waarbij gespreksleidster Jacobine Geel zo nu en dan moest ingrijpen, aan passie bij de toezichthouders geen gebrek!

 

 

Ga eerst maar eens goed luisteren
Elma Groen mocht haar licht op de zaak laten schijnen en benadrukte zeer scherp dat het creëren van een derde laag niet een oplossing is maar dat het begint met goed luisteren en ook daadwerkelijk iets doen met wat je hoort. Lees hier haar reflectie op het essay van Gert van Dijk.

 

De beweging gaat door
Veel enthousiaste leden hebben opgeroepen om door te gaan met de beweging en zaken concreet te maken. In de bijeenkomst van 19 mei in Utrecht worden de uitkomsten van de 4 themabijeenkomsten een slag concreter gemaakt en verwerkt in acties. De 1e fase van Toezicht met passie wordt afgerond in de slotbijeenkomst bij de Algemene Ledenvergadering op 27 juni a.s.. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging.
Het VTW Bureau is nu de 2e fase aan het ontwikkelen om ook met bestuurders en andere belanghouders in gesprek te aan over 'Toezicht met passie'.


Terug