e-NIEUWS maart 2017 (nr. 1 - Vertraagd)

Nieuwe medewerker VTW Bureau: directiesecretaresse Syl van Beusekom

De VTW is verheugd te melden dat Syl van Beusekom vanaf deze week het VTW bureau komt versterken. Hiermee hebben we de vacature voor de functie van directiesecretaresse ingevuld. "Voor onze leden en relaties is Syl het eerste aanspreekpunt," aldus directeur Albert Kerssies. "Syl heeft een zeer positieve indruk gegeven bij haar sollicitatie. We verwelkomen haar van harte en we zijn blij dat we nu weer op volle sterkte zijn." 

Lees verder

Deze bijeenkomst van ‘Toezicht met Passie’ mag u niet missen: bepaal samen de koers!

Op 24 maart vanaf 14:00 uur is er weer een bijeenkomst vanuit de beweging ‘Toezicht met Passie’. Als toezichthouder met een hart voor de volkshuisvesting, mag u deze bijeenkomst zeker niet missen. Heeft u zich nog niet aangemeld? Er zijn nog een aantal plekken beschikbaar!

Lees verder

Interview Erwin Lakerveld, hoofd inlichtingen- en opsporingsdienst ILT

De Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport heeft een belangrijke, maar vaak nog onderbelichte rol binnen de ILT in relatie tot woningcorporaties. Op hun verzoek is het hoofd, Edwin Lakerveld, geïnterviewd voor deze e-NIEUWS. 

Lees verder

Oproep onderzoek: Woningwet en functioneren RvC’s

De context waarbinnen raden van commissarissen van woningcorporaties hun taken uitvoeren is sterk veranderd; onder andere door de invoering van de Herziene Woningwet. Welke effecten heeft deze wet op het functioneren van raden van commissarissen en de verschillende rollen die de RvC heeft?

Lees verder

Vacatures voorzitter en lid Commissie Governancecode

Aedes en de Vereniging voor Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) zoeken per 1 september 2017 een nieuwe voorzitter en een nieuw lid voor de Commissie Governancecode. Geïnteresseerden kunnen voor uiterlijk 9 april 2017 solliciteren.

Lees verder

Beantwoording Kamervragen over late publicatie accountantsprotocol

Minister Plasterk heeft Kamervragen beantwoord van het (vertrekkende) onafhankelijke lid Van Vliet over de late publicatie van het accountantsprotocol. Ook gaat het over het terugdringen van de administratieve lasten. In de antwoorden geeft de minister onder meer aan de wens te delen om het protocol in de toekomst eerder te publiceren.

Lees verder

Perspectief vanuit de zorg: cultuurverandering bij toezichthouders is een taaie vraag

In 2015 schreven Henk den Uijl en Ton van Zonneveld het boek: "Zorg voor toezicht: de maatschappelijke betekenis van governance in de zorg." Auteur Henk den Uijl schreef op 3 maart jl. een uitgebreid betoog over hoe de cultuurverandering bij toezichthouders een taaie vraag is. Hoewel het vanuit het perspectief van de zorgsector geschreven is, brengt de VTW deze bijdrage graag onder uw aandacht, omdat de gedachten van Den Uijl interessante aanknopingspunten bieden voor onze leden. 

Lees verder