Vacatures voorzitter en lid Commissie Governancecode

Aedes en de Vereniging voor Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) zoeken per 1 september 2017 een nieuwe voorzitter en een nieuw lid voor de Commissie Governancecode. Geïnteresseerden kunnen voor uiterlijk 9 april 2017 solliciteren.

Woningcorporaties die lid zijn van Aedes of waar VTW-leden toezicht houden, zijn gebonden aan de Governancecode Woningcorporaties.

Door middel van de Governancecode waarborgen corporaties goed bestuur en toezicht, een transparante inrichting van de organisatie, een voortdurende dialoog met belanghouders in hun omgeving en een zorgvuldige omgang met hun klanten.

De Commissie Governancecode toetst op verzoek van bijvoorbeeld huurders of de corporatie zelf het gedrag van corporaties aan de Governancecode. De commissie adviseert Aedes en de VTW bij overtreding van de Governancecode over eventuele sancties voor de betreffende woningcorporatie.

De commissie vergadert ongeveer vijf keer per jaar, meestal in Den Haag. De vergaderingen duren ongeveer twee uur en kosten ongeveer drie uur voorbereidingstijd. 

Voorzitter
De vacature van voorzitter komt vrij vanwege het vertrek van Wim Deetman uit de Commissie Governancecode. De voorzitter zit de hoorzittingen voor en is verantwoordelijk voor de zorgvuldige behandeling van klachten en toetsingsverzoeken en voor het functioneren van de commissie. Hij of zij bewaakt de onafhankelijkheid van de commissie en zorgt voor een goede afstemming met Aedes en de VTW. Kijk voor meer informatie over deze functie in het functieprofiel.

Lid
De vacature van lid van de Commissie Governancecode komt vrij door het vertrek van Greetje Willemsma. Het lid is medeverantwoordelijk voor de zorgvuldige behandeling van klachten en toetsingsverzoeken. Gelet op de samenstelling van de commissie hebben Aedes en de VTW bij gelijke geschiktheid de voorkeur voor een vrouw. Kijk voor meer informatie over deze functie in het functieprofiel

Geïnteresseerd in één van deze functies? Mail uw sollicitatie vóór 9 april 2017 naar aedesvtw@vanderkruijs.com.


Terug