Oproep onderzoek: Woningwet en functioneren RvC’s

De context waarbinnen raden van commissarissen van woningcorporaties hun taken uitvoeren is sterk veranderd; onder andere door de invoering van de Herziene Woningwet. Welke effecten heeft deze wet op het functioneren van raden van commissarissen en de verschillende rollen die de RvC heeft?

Deze vraag staat centraal in een onderzoek dat wordt uitgevoerd door René Goorden in het kader van zijn studie Master of Public Management bij TIAS. Hij wordt daarbij begeleid door Prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers, hoogleraar Corporate Governance.

Ook voor de VTW kan het onderzoek tot nieuwe inzichten leiden die kunnen worden gebruikt in de belangenbehartiging en de ondersteuning van onze leden. Wij roepen VTW-leden dan ook op om middels onderstaande online vragenlijst deel te nemen aan het onderzoek.

Link naar online vragenlijst

Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Vanzelfsprekend worden alle antwoorden anoniem verwerkt en vertrouwelijk behandeld. De enquête sluit op 30 maart. Medio 2017 worden de resultaten onder andere via de website van de VTW bekendgemaakt.


Terug