Perspectief vanuit de zorg: cultuurverandering bij toezichthouders is een taaie vraag

In 2015 schreven Henk den Uijl en Ton van Zonneveld het boek: "Zorg voor toezicht: de maatschappelijke betekenis van governance in de zorg." Auteur Henk den Uijl schreef op 3 maart jl. een uitgebreid betoog over hoe de cultuurverandering bij toezichthouders een taaie vraag is. Hoewel het vanuit het perspectief van de zorgsector geschreven is, brengt de VTW deze bijdrage graag onder uw aandacht, omdat de gedachten van Den Uijl interessante aanknopingspunten bieden voor onze leden. 

Zijn opiniërende betoog kunt u hier teruglezen.


Terug