Nieuwsbrief 6 april 2023

Blog Bronia Vermaas-van de Bilt over 100 dagen directeur VTW - Samenwerken, in het belang van de huurders

Bronia Vermaas-van de Bilt is 100 dagen directeur van de VTW. In dit blog blikt ze terug en vooruit. Wat is haar opgevallen en welke lijnen zet ze uit voor de toekomst?

Lees verder

VTW Lunchwebinar 'Onverenigbaarheden' in samenwerking met Aw - 20 april 2023

In dit lunchwebinar op 20 april a.s. gaan Bianca van den Heuvel (afdelingshoofd Vergunningverlening Aw bij ILT) en Rachel Dijkhorst-Noij (senior inspecteur Aw bij ILT) in op de onverenigbaarheden die gelden voor commissarissen. Dit doen zij ook aan de aan de hand van casuïstiek met het oordeel van de Aw. Aanmelden kan nog!

Lees verder

VTW bijeenkomst Aedes Benchmark voor commissarissen - 12 mei 2023

Op 12 mei organiseert de VTW samen met Aedes de bijeenkomst 'Benchmark voor commissarissen'. De Aedes-benchmark maakt op hoofdlijnen de prestaties van corporaties inzichtelijk en onderling vergelijkbaar. Projectleider Barend van de Kraats geeft een toelichting op de benchmark, vanuit het perspectief van de toezichthouder.

Lees verder

VTW & Aedes Dialoogtafels ‘Solidariteit in de corporatiesector’ - 24 mei 2023

Op 24 mei organiseert VTW samen met Aedes de Dialoogtafels ‘Solidariteit in de corporatiesector’. We gaan op deze avond tijdens meerdere dialoogtafels met elkaar in gesprek aan de hand van 4 verschillende concrete casussen. Commissarissen zijn van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen. Aedes nodigt voor deze bijeenkomst bestuurders uit.

Lees verder

Voorzitter bestuur bij VTW – via Whyz Executive Search

In het bestuur van de VTW ontstaat een vacature voor de voorzitter per juni 2023. Wij nodigen u van harte uit om te solliciteren als u zich herkent in het profiel. De reactietermijn loopt tot 14 april.

Lees verder

Samenwerken in schuldhulpverlening waardevol voor iedereen

In januari 2023 tekenden Tiwos en gemeente Tilburg het modelconvenant voor schuldhulpverlening. Voornamelijk als signaal aan de sector, want in Tilburg werken ze al 20 jaar lang nauw samen in schuldhulpverlening volgens een lokaal convenant. Het dringt huurachterstanden terug, zo blijkt uit cijfers van Tiwos.

Lees verder

Meer bekend over rijksgaranties voor flexwoningen

Woningcorporaties gaan de komende jaren een flink aantal flexwoningen neerzetten. Het Rijk ondersteunt dat met een garantieregeling om de financiële risico’s te beperken. Die regeling is nog niet definitief. In aanloop naar de openstelling van de garantie heeft het ministerie van BZK een eerste uitwerking van de voorwaarden bekend gemaakt.

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht 3 april 2023

Deze week in het politiek nieuwsoverzicht: Minister De Jonge noemt in debat woningbouwambities grondpolitiek een belangrijke sleutel tot oplossingen en informeert Kamer over wijze waarop Rijksvastgoedbedrijf een actievere bijdrage kan leveren aan maatschappelijke uitdagingen, CU roept op tot minder strikt verantwoordingsregime voor woningcorporaties, drie relevante moties woon- en zorgplannen voor ouderen aangenomen, Kamerbrief gevolgen uitslag Provinciale Statenverkiezingen voor stikstofbeleid, Regeling tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen gepubliceerd.

Lees verder

VTW Academie: Hoe beoordeelt u als commissaris of de juiste investeringsbeslissingen worden genomen?

De investeringsopgaven waar corporaties voor staan zijn enorm. De bouwopgave, grootschalige renovaties, verduurzaming en energietransities zijn complexe processen waarbij het gaat om enorme bedragen en grote belangen van diverse betrokkenen. De bestuurder acteert in dat krachtenveld en komt uiteindelijk met een voorstel dat ter goedkeuring aan de RvC wordt voorgelegd. Als RvC is het van groot belang dat de juiste investeringsbeslissingen worden genomen en de risico’s beheersbaar zijn.

Lees verder

Actueel: vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 10 vacatures bij 8 corporaties: Bazalt Wonen, Woonforte, Woningbelang, Poortugaal, Volkshuisvesting Arnhem, SOR, Woongoed Middelburg en Oosterpoort Wonen. Daarnaast is de VTW op zoek naar een voorzitter voor het bestuur van de VTW.

Lees verder

Vrolijke Paasdagen!

Het bestuur en bureau van de VTW wenst u hele fijne en vrolijke Paasdagen toe! 

Lees verder