Nieuwsbrief 14 oktober 2022

‘Focus op bestuurskamer niet ten koste van aandacht voor huurder’ - jubileumcongres VTW ten tijde van Nationale Prestatieafspraken en energiearmoede

De corporatiesector gaat een spannende tijd tegemoet, nu de verhuurderheffing wordt afgeschaft per 1 januari a.s. en corporaties moeten leveren. Tegelijkertijd hebben (toekomstige) huurders te maken met een rauwe werkelijkheid van torenhoge energieprijzen en tekort aan woningen. In deze context vierde de VTW op vrijdag 7 oktober tijdens het jubileumcongres in Fort Voordorp in Groenekan het 20-jarig bestaan. Met een terug- én vooruitblik.

Lees verder

Laatste kans: maandag a.s. Q&A sessie met minister De Jonge en wijkwandeling bij Woonpartners in Helmond

Minister Hugo de Jonge gaat in gesprek met de leden van de VTW. Het gesprek is een interactieve sessie: Wat zou u de minister willen vragen over zijn plannen? Wat wilt u hem meegeven vanuit uw rol als toezichthouder? Aansluitend is er een wijkwandeling in de binnenstad van Helmond aangeboden door Woonpartners. Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar.

Lees verder

Minister maakt woningbouwafspraken met provincies: ruim 900.000 woningen erbij

Alle 12 provincies hebben met minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening provinciale woningbouwafspraken gemaakt. Per provincie is vastgelegd hoeveel nieuwe woningen er worden opgeleverd. De afspraken tellen op tot ruim 900.000 nieuwe woningen voor de periode tot en met 2030. 2 op de 3 nieuwe huizen vallen in de categorie betaalbaar. Met de provinciale woningbouwafspraken omarmen de provincies de bouw-ambities van het kabinet, die ook zijn vastgelegd in het Programma Woningbouw.

Lees verder

Reactie Aedes op provinciale woningbouwafspraken: nu doorpakken met concrete bouwlocaties voor betaalbare woningen

Aedes is positief over de voortvarendheid die het Rijk, provincies en gemeenten aan de dag leggen om de Nationale Prestatieafspraken uit te werken. Dat schrijft de branchevereniging voor woningcorporaties in een persbericht in een reactie op de afspraken die minister De Jonge met alle twaalf provincies heeft gemaakt over de woningbouwopgave per provincie.

Lees verder

Tijd voor de jaarlijkse zelfevaluatie? Gebruik dan de VTW tool 'Zelfevaluatie online'

In het najaar gaan veel Raden van Commissarissen weer aan de slag met de jaarlijkse zelfevaluatie. De VTW biedt leden de mogelijkheid om gebruik te maken van Zelfevaluatie Online. Dit is een speciaal voor VTW ontwikkelde en aan de sector aangepaste tool die uw RvC kan gebruiken bij uw jaarlijkse zelfevaluatie. Het is een online survey met circa 60 governance-proof vragen. In een oogopslag ziet u de bespreek- en verbeterpunten voor een inhoudelijke dialoog over de effectiviteit van uw raad. De rapportage is inclusief een benchmark, waarmee u zichzelf kan vergelijken met de resultaten uit meer dan 1.500 eerder ingevulde surveys.

Lees verder

Wetsvoorstel Intrekking verhuurderheffing gesplitst en naar de Tweede Kamer

Het eerder aangekondigde wetsvoorstel Intrekking verhuurderheffing is door minister De Jonge naar de Tweede Kamer gestuurd. Na kritiek van de Afdeling advisering van de Raad van State is de consultatieversie in twee delen gesplitst: de intrekking van de verhuurderheffing en de maximering van de huurprijsverhoging voor geliberaliseerde huurovereenkomsten in verband met de huidige hoge inflatie worden als twee aparte wetsvoorstellen ingediend.

Lees verder

VTW Academie: 9e editie van de leergang 'De aankomende commissaris' gaat van start

Eind dit jaar start de negende leergang voor aankomende commissarissen bij woningcorporaties. De leergang bestaat uit acht opleidingsdagen, verspreid over één jaar. Dit wordt gecombineerd met een traineeship van een jaar bij een Raad van Commissarissen. Deze leergang is specifiek bedoeld voor personen (tussen de 30 en 50 jaar) die geen of zeer beperkte toezichthoudende ervaring hebben én beschikken over voldoende kwaliteiten om de functie te vervullen.

Lees verder

Recensie 'Boardroom Dynamics INSIDE OUT' van Karin Broekhuizen en Ronald Leushuis door VTW-lid Reint Scholten

Boardroom Dynamics staat voor de onderlinge verhoudingen tussen toezichthouders en bestuurders. Dat is niet nieuw. In het boek van Karin Broekhuizen en Ronald Leushuis lees je in het eerste deel tien gevarieerde inzichten. Met die inzichten kun je persoonlijk invulling geven aan good governance, evenals met de ervaringen van acht bestuurders en voorzitters van een RvC die in het tweede deel worden beschreven. Het boek is prettig leesbaar en biedt veel praktische handvaten om direct toe te passen in je eigen praktijk van toezichthouder en/of bestuurder.

Lees verder

Doe mee met de 15e editie van het Grant Thornton Commissarissen Benchmarkonderzoek 2022

Als lid van de VTW bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de 15e editie van het Grant Thornton Commissarissen benchmarkonderzoek. Het benchmarkonderzoek is toonaangevend in het toezicht in de private en semipublieke sector. U kunt deelnemen via een online vragenlijst of door middel van een persoonlijk interview. De reactietermijn is verlengd tot 24 oktober a.s. Hieronder vindt u meer informatie van het onderzoeksteam over uw voorkeur voor deelname.

Lees verder

Actueel: vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 2 vacatures bij 2 corporaties online: bij Stadlander en Wuta.

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht 10 oktober 2022: onduidelijkheid over Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging; afschaffing verhuurderheffing en splitsing; Kamer neemt moties aan op volkshuisvesting en ruimtelijke ordening;

In het politiek nieuwsoverzicht van deze week: onduidelijkheid over Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging; afschaffing verhuurderheffing en splitsing; Kamer neemt moties aan op volkshuisvesting en ruimtelijke ordening; Woonbond vindt dat minister voor zwakke regulering middenhuur kiest.

Lees verder