Politiek nieuwsoverzicht 10 oktober 2022: onduidelijkheid over Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging; afschaffing verhuurderheffing en splitsing; Kamer neemt moties aan op volkshuisvesting en ruimtelijke ordening;

In het politiek nieuwsoverzicht van deze week: onduidelijkheid over Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging; afschaffing verhuurderheffing en splitsing; Kamer neemt moties aan op volkshuisvesting en ruimtelijke ordening; Woonbond vindt dat minister voor zwakke regulering middenhuur kiest

Omgevingswet en wet Kwaliteitsborging voor het bouwen
In de Kamer groeien de twijfels over de invoering van de Omgevingswet. D66 heeft Kamervragen gesteld: "Wat voor gevolgen heeft het advies van het Adviescollege ICT-toetsing voor de invoering van de Omgevingswet? Vindt u het verantwoord om de Omgevingswet in te laten gaan wanneer er gebreken zijn in het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet, red.)? Zo ja, waarom?"

Nadat eerder al uit een peiling bleek dat veel betrokken gemeenteambtenaren de invoering per 1 januari onverantwoord vinden, lekte ook via Follow the Money een kritisch advies van het Adviescollege ICT uit. Zie hier het artikel hierover op Binnenlands Bestuur. Belangrijk kritiekpunt van het adviescollege is dat er onvoldoende zekerheid is over "werkbaarheid, betrouwbaarheid en stabiliteit".

Ook bij een item van onderzoeksprogramma Zembla (BNN/VARA) werden grote vraagtekens gezet bij de invoering. De berichten kwamen in de week dat de minister zou besluiten over het definitief maken van 1 januari als ingangsdatum. In een brief aan de Eerste Kamer laat De Jonge echter weten een week langer nodig te hebben. Begin november moet ook de Eerste Kamer nog formeel instemmen, maar de kans lijkt te slinken dat dat alsnog zal gebeuren.

Verhuurderheffing en splitsing
Het eerder aangekondigde wetsvoorstel Intrekking verhuurderheffing is door minister De Jonge naar de Tweede Kamer gestuurd. Na kritiek van de Afdeling advisering van de Raad van State is de consultatieversie in twee delen gesplitst: de intrekking van de verhuurderheffing en de maximering van de huurprijsverhoging voor geliberaliseerde huurovereenkomsten in verband met de huidige hoge inflatie worden als twee aparte wetsvoorstellen ingediend.

Zie voor afschaffing verhuurderheffing het nieuwsbericht op de VTW website.

Huurverhogingen
De wetswijziging om de huurverhogingen in de vrije sector los te koppelen van de inflatie wordt door de minister apart ingediend. Een dergelijke systematiek is met de huidige inflatiecijfers niet houdbaar, redeneert het kabinet. In de nieuwe wet wordt de huurverhoging bij hoge inflatie gekoppeld aan de loonontwikkeling. De regels gaan gelden vanaf 1 januari 2023 voor woningen vanaf 763 euro per maand.

Tweede Kamer neemt moties op Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aan
De Kamer sprak in verschillende commissiedebatten over de volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Hierbij werden ook moties aangenomen. Hieronder een bloemlezing:

commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving
De Kamer heeft tegen de wens van minister De Jonge ingestemd met de motie van GroenLinks die oproept te onderzoeken of ook doe-het-zelvers subsidie kunnen krijgen voor isolatiemaatregelen. De minister had de motie met klem ontraden, maar een meerderheid wil toch dat deze optie wordt onderzocht.

Ook werd de motie van de ChristenUnie aangenomen die het kabinet verzoekt "om ervoor te zorgen dat zo snel als mogelijk corporaties woningen zodanig gaan toewijzen dat niet alleen rekening wordt gehouden met de huurhoogte, maar ook met de totale woonlasten, inclusief de energierekening, te bezien of en hoe de Woningwet hierop aangepast moet worden en daarover in overleg te treden met de woningcorporaties".

commissiedebat Ruimtelijke Ordening
Een motie van de VVD werd aangenomen, waarin de regering werd verzocht om 'in samenspraak met provincies, gemeenten en waterschappen binnen het programma NOVEX naast binnenstedelijk bouwen ook de focus te leggen op buitenstedelijk bouwen om de uitvoering van het ruimtelijke beleid te versnellen.'

Ook de PvdA kreeg voldoende steun voor de motie 'verzoekt het kabinet bijzondere aandacht te besteden aan ruimtelijke ordening, stedenbouwkunde en architectuur, zodat er niet alleen veel woningen bijkomen, maar het in wijken en dorpen ook prettig, leefbaar en mooi wonen is.'

Woonbond: De Jonge kiest voor zwakke regulering 'middenhuur'
Na jaren van onderzoeken en gepraat over het reguleren van de zogenaamde 'middenhuur' heeft Hugo de Jonge aangekondigd woningen tot een grens van ongeveer 1.000 euro huurprijsbescherming te geven. Dit schrijft de Woonbond in een nieuwsbericht op de website. De stem van hurend Nederland is teleurgesteld 'dat er gekozen is voor deze lage grens. Er was lang sprake van om te kiezen voor reguleren tot aan een grens tussen de 1.000 en 1.250 euro. Met regulering tot 1.000 euro heeft Hugo de Jonge dus voor de minst sterke variant gekozen.'

Lees het hele nieuwsbericht op de website van de Woonbond

Het politiek nieuwsoverzicht 'Actueel in de volkshuisvesting' op het gebied van belangenbehartiging wordt door de VTW gemaakt in samenwerking met 1848.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Geurts, senior beleidsmedewerker Public Affairs en Communicatie: h.geurts@vtw.nl // 06 46 87 99 28 


Terug