Minister maakt woningbouwafspraken met provincies: ruim 900.000 woningen erbij

Alle 12 provincies hebben met minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening provinciale woningbouwafspraken gemaakt. Per provincie is vastgelegd hoeveel nieuwe woningen er worden opgeleverd. De afspraken tellen op tot ruim 900.000 nieuwe woningen voor de periode tot en met 2030. 2 op de 3 nieuwe huizen vallen in de categorie betaalbaar. Met de provinciale woningbouwafspraken omarmen de provincies de bouw-ambities van het kabinet, die ook zijn vastgelegd in het Programma Woningbouw.

De afspraken komen uit de Nationale prestatieafspraken, die op 30 juni gesloten zijn tussen de minister, Aedes, Woonbond en VNG. In de afspraken was opgenomen dat op 1 oktober in een zogenoemde 'realiteitscheck' de woningbouwopgave per provincie bekend zou zijn. Deze afspraken worden nu verder uitgewerkt in regionale woondeals die eind december 2022 afgerond dienen te zijn. 

'Gezamenlijke inzet' 
Minister Hugo de Jonge: “We staan voor een enorme opgave om de komende jaren in totaal 900.000 woningen te bouwen. Dit vraagt een gezamenlijke inzet – schouder aan schouder – van overheden, corporaties en marktpartijen. Door deze afspraken gaan we met meer regie meer betaalbare woningen bouwen, want het tekort aan woningen is enorm. Alle provincies tekenen voor de taak om de komende jaren fors meer betaalbare woningen te bouwen. Provincies en gemeenten gaan de afspraken verder uitwerken in de regionale woondeals. Daarin komen de concrete locaties, doelgroepen, verdeling huur/koop en prijscategorieën. Met deze aanpak hernemen we de regie op de volkshuisvesting.”

Woningbouwopgave per provincie

Drenthe 13.631
Flevoland 39.193
Friesland 17.500
Gelderland 100.000
Groningen 28.359
Limburg 26.550
Noord-Brabant 130.600
Noord-Holland 183.600
Overijssel 42.300
Utrecht 83.500
Zeeland 16.500
Zuid-Holland 235.460

Lees het hele persbericht op Rijksoverheid.nl

Lees de brief aan de Tweede Kamer 'provinciale woningbouwafspraken 2022-2030'

Lees de bijlage 'Provinciale woningbouwafspraken 2022-2030 aantallen per provincie'

 Zie ook de reactie van Aedes op de provinciale woningbouwafspraken op de VTW-website

Meer informatie
Meer weten over de Nationale prestatieafspraken? De VTW heeft een aantal podcasts uitgebracht rond de Nationale prestatieafspraken:

Nationale prestatieafspraken: wat staat er in, wat zijn de effecten voor huurders en wat u hierover als intern toezichthouder zou moeten weten.

Nationale prestatieafspraken II: meerjarenbegroting en meerjarenstrategie: wat betekenen de Nationale prestatieafspraken voor de financiën? Ook wordt ingezoomd op de realiteitscheck en wordt vooruitgelopen op wat de provinciale opgave betekent voor de regionale woondeals en de lokale prestatieafspraken.

Aandachtspunten meerjarenbegroting en dPi 2022 door de Aw en het WSW: met o.a. de realiseerbaarheid van de meerjarenbegroting; de relatie tussen de meerjarenbegroting en de gemaakte prestatieafspraken hoe de Nationale prestatieafspraken doorwerken in het huurbeleid.


Terug