Reactie Aedes op provinciale woningbouwafspraken: nu doorpakken met concrete bouwlocaties voor betaalbare woningen

Aedes is positief over de voortvarendheid die het Rijk, provincies en gemeenten aan de dag leggen om de Nationale Prestatieafspraken uit te werken. Dat schrijft de branchevereniging voor woningcorporaties in een persbericht in een reactie op de afspraken die minister De Jonge met alle twaalf provincies heeft gemaakt over de woningbouwopgave per provincie.

Aedes onderstreept dat de komende maanden wel moet worden doorgepakt met het omzetten van provinciale plannen in regionale woondeals. In een reactie zegt voorzitter Martin van Rijn: 'De regionale woondeals zijn de lakmoesproef. Provincies en gemeenten moeten daarin snel concreter worden over bouwlocaties. Wij maken ons zorgen of op afzienbare termijn echt gestart kan worden met de afgesproken bouw van sociale woningen. Alleen dan kunnen we de vele woningzoekenden huisvesten en de ambitieuze doelstellingen in 2030 halen.'

Lees het hele persbericht op de website van Aedes

Aedes heeft ook een video gemaakt met uitleg over de Nationale prestatieafspraken. Bekijk de video hieronder:

Zie ook het nieuwsbericht 'Minister maakt woningbouwafspraken met provincies: ruim 900.000 woningen erbij


Terug