Nieuwsbrief 2 september 2022

Realiteitscheck Nationale prestatieafspraken voor woningbouwopgave op 1 oktober a.s.

Op 30 juni 2022 zijn de Nationale prestatieafspraken ondertekend. In ruil voor afschaffing van de verhuurderheffing hebben de minister, Aedes, VNG en de Woonbond afspraken gemaakt op o.a. beschikbaarheid, verduurzaming en betaalbaarheid. De eerstvolgende stap is de zogenoemde 'realiteitscheck', waarvan de deadline op 1 oktober a.s. ligt.

Lees verder

Nieuwe podcast: Nationale prestatieafspraken II: meerjarenbegroting en meerjarenstrategie

Wat betekenen de Nationale prestatieafspraken voor de meerjarenbegroting en de meerjarenstrategie van de corporatie? Frank Roerdinkholder (manager Financiën en IT bij Domein & VTW-lid), Eelkje van de Kuilen (advocaat en partner AKD) en Hans Geurts (senior beleidsmedewerker Public Affairs en Communicatie bij de VTW) gaan in gesprek over wat er op corporaties afkomt. Hiermee wordt de eerste podcast van de over Nationale prestatieafspraken (d.d. 14 juli 2022) verder uitgediept.

Lees verder

Nieuwe handreiking: Gemeentelijk grondbeleid en toezicht

Na de rapporten over Opgaven en middelen hebben we sinds juni 2022 de Nationale prestatieafspraken. De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft de lat hoog gelegd: tot 2030 moeten er grofweg 100.000 woningen per jaar worden gebouwd. We zitten midden in een wooncrisis. De ruimte is echter schaars en niet overal zijn voldoende of geschikte locaties. Ook corporaties zullen hun steentje moeten bijdragen. Voor toezichthouders werpt dit ook vraagstukken en dilemma's op. Deze handreiking helpt u daarbij op weg.

Lees verder

WNT-bezoldigingsmaxima verhoogd per 2023

De bezoldigingsmaxima in de WNT worden ieder jaar aangepast aan de loonontwikkeling bij de overheid in het voorgaande jaar. Voor 2023 wordt het algemene WNT-bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen in dienstbetrekking vastgesteld op € 223.000 per jaar bij een fulltime dienstverband. Dit was in 2022 € 216.000. 

Lees verder

VTW Academie: Hoe houdt u toezicht op Positieve Gezondheid?

Woningcorporaties staan voor grote maatschappelijk opgaven; energietransitie, duurzaamheid, het creëren van voldoende sociale woningen, huisvesting van diverse doelgroepen, huurders in kwetsbare situaties en het zoeken naar het antwoord op het grote woningtekort. Voor huurders zijn dit belangrijke thema’s die hun welzijn en welbevinden beïnvloeden en daarmee dus ook hun gezondheid, vanuit de brede en andere kijk op gezondheid: positieve gezondheid.

Lees verder

'Raad van State: splits wetsvoorstel afschaffing verhuurderheffing'

De Raad van State heeft veel kritiek op het wetsvoorstel afschaffing verhuurderheffing. Dat blijkt uit publicatie van het advies van de Afdeling advisering op 22 augustus 2022. 

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht 29 augustus 2022: Kabinet wil bouw flexwoningen opschroeven vanwege asielcrisis

Dit is het eerste politiek nieuwsoverzicht sinds de zomervakantie 2022. De Tweede Kamer is nog met reces (al werd het wel kort onderbroken), maar er valt deze week al genoeg te melden. 

Lees verder

Actueel: vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 15 vacatures bij 11 corporaties online: bij Woonforte, Woningstichting Maasvallei, Woonconcept, Het Gooi en Omstreken, Thús Wonen, Zaam Wonen, Vidomes, Actium, Domesta, Goed Wonen en Dudok Wonen. 

Lees verder