Realiteitscheck Nationale prestatieafspraken voor woningbouwopgave op 1 oktober a.s.

Op 30 juni 2022 zijn de Nationale prestatieafspraken ondertekend. In ruil voor afschaffing van de verhuurderheffing hebben de minister, Aedes, VNG en de Woonbond afspraken gemaakt op o.a. beschikbaarheid, verduurzaming en betaalbaarheid. De eerstvolgende stap is de zogenoemde 'realiteitscheck', waarvan de deadline op 1 oktober a.s. ligt.

De realiteitscheck houdt in dat voor de woningbouwopgaven van alle provincies uiterlijk op 1 oktober 2022 een doorrekening van de Nationale prestatieafspraken (NPA) gedaan moet zijn. Niet alleen financieel haalbaar, maar ook ruimtelijk, praktisch en bestuurlijk haalbaar. De uitkomsten geven richting aan de uitwerking van de NPA naar de lokale prestatieafspraken.

Gelet op het tijdpad is het belangrijk dat commissarissen zo veel mogelijk informatie over de ‘realiteitscheck’ ontvangen van hun bestuurder, zodat zij in hun RvC vergaderingen van september hierover met de bestuurder in gesprek kunnen. De VTW zal vanuit haar rol ook informatie verstrekken.

BZK: handreiking Reality Check
Het ministerie van BZK heeft een 'Handreiking Reality Check' gepubliceerd. Hierin staat veel nuttige informatie over het proces en het tijdpad de komende weken.

VTW Werkgroep Nationale prestatieafspraken
De VTW heeft een werkgroep Nationale prestatieafspraken ingesteld om de leden te informeren, ondersteunen en adviseren over de uitwerking van de Nationale prestatieafspraken. De werkgroep komt op korte termijn met meer informatie voor leden over de realiteitscheck en wat u aan uw bestuurder hierover kunt vragen.

VTW Podcasts over de Nationale prestatieafspraken
De VTW heeft ook twee podcasts gepubliceerd over de Nationale prestatieafspraken:

Nationale prestatieafspraken II: meerjarenbegroting en meerjarenstrategie (31 augustus 2022)

- Nationale prestatieafspraken I (14 juli 2022)

Meer informatie

Lees hier het rapport Nationale prestatieafspraken (Rijksoverheid.nl). Op pagina 3 en op pagina 17 staat informatie over de 'realiteitscheck'

Lees hier het nieuwsbericht van Aedes over de realiteitscheck


Terug