Politiek nieuwsoverzicht 29 augustus 2022: Kabinet wil bouw flexwoningen opschroeven vanwege asielcrisis

Dit is het eerste politiek nieuwsoverzicht sinds de zomervakantie 2022. De Tweede Kamer is nog met reces (al werd het wel kort onderbroken), maar er valt deze week al genoeg te melden. 

Asielzoekers en flexwoningen

Om de toestroom van asielzoekers te kunnen opvangen wil het kabinet met spoed meer flexwoningen bouwen. Dat is een van de uitkomsten van het asielakkoord dat afgelopen vrijdag is gesloten. Overheden willen dit jaar 20.000 statushouders huisvesten en om dit re realiseren moeten meer sociale huurwoningen worden gebouwd. "Daarom is het doel opgehoogd naar 37.500 flexwoningen in de periode 2022-2024. Samen met gemeenten en provincies is er een pakket uitgewerkt waarin partijen zekerheden krijgen voor de plaatsing en herplaatsing van flexwoningen."

Lees het persbericht: 'Kabinet, VNG, IPO en het Veiligheidsberaad maken afspraken om opvang asielzoekers onder controle te krijgen.'

Raad van State kritisch op wetsvoorstel afschaffing verhuurderheffing
De Raad van State is kritisch op het gecombineerde voorstel om de verhuurdersheffing af te schaffen en de huren in de vrije sector te kunnen laten te stijgen. Zo wil de Raad een betere onderbouwing van de koppeling tussen het afschaffen van de heffing en de prestatieafspraken. Het voorstel om de huurverhoging in de vrije sector per ministeriële regeling te organiseren noemt de Raad zelfs 'onverantwoord'.

"De Afdeling advisering merkt in haar advies op dat het voorstel geen waarborg bevat om te verzekeren dat er een evenwichtige belangenafweging plaatsvindt tussen de belangen van betrokken huurders en verhuurders. Hierbij is relevant dat verhuurders ook door de inflatie worden geraakt. Ook is in het voorstel niet gewaarborgd dat de hoogte van de maximale huurprijsverhoging voldoet aan de eisen van noodzakelijkheid en proportionaliteit, omdat het voorstel geen regels bevat over de vaststelling van deze hoogte. Dit is relevant voor het eigendomsrecht van verhuurders", zo valt te lezen.

Zie ook het nieuwsbericht van de VTW: 'Raad van State: splits wetsvoorstel afschaffing verhuurderheffing' 

Lees het advies van de Raad van State

Kamervragen over achterblijvende bouw
Zowel de fractie van de VVD als die van de PVV hebben De Telegraaf in het reces goed gelezen. Kamerlid Peter de Groot (VVD) las in de krant dat de woningbouw stilligt door de plannen van minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening). In het artikel wordt de regulering van de huursector gezien als oorzaak van het afhaken van investeerders. Kamerlid Alexander Kops (PVV) op zijn beurt, sloeg aan op het punt dat in het 2e kwartaal van 2022 minder bouwvergunningen zijn afgegeven.  

De Groot wil onder meer van de minister weten: "Hoe verklaart u de hard teruglopende beleggingen in nieuwbouwwoningen, gelet op het feit dat uit het artikel volgt dat er in het tweede kwartaal slechts voor 282 miljoen euro belegd werd in nieuwbouw, terwijl dit voorheen gemiddeld 664 miljoen euro per kwartaal was?" Ook wil hij weten of dit zo blijft. "Verwacht u verdere terughoudendheid met investeringen in nieuwbouw middenhuurwoningen na invoering van de aangekondigde regulering, toenemende bouwvereisten en almaar stijgende bouwkosten? Zo ja, hoe gaat u dat ondervangen? Zo nee, waarom verwacht u dat niet?"

Waar Kops zijn vragen over heeft gesteld, is wat De Telegraaf onder meer optekende uit de mond van Alfred Vos van VolkersWessels. "De bouwplannen worden onder meer gesmoord door regels van minister De Jonge", stelt Vos. "Beleggers en pensioenfondsen lopen weg van projecten in Nederland, die wel nodig zijn om grote aantallen woningen te realiseren. Dit zie je mede terug in het dalend aantal vergunningen. Wij zien enkele honderden miljoenen aan orders voor de komende jaren wegvallen, omdat woningbouw nog verder terug zal vallen." Ook stijgende bouwkosten, de bouwwensen van gemeenten en stikstof worden genoemd als belemmerende factoren. Kops spreekt in zijn vragen zijn verbazing uit over de minister heeft beloofd dat er meer gebouwd wordt, maar dat niet zichtbaar is in de aantallen afgegeven vergunningen. Ook wil hij onder meer weten hoeveel projecten stilligen vanwege 'gesteggel tussen overheden' en het 'stikstofprobleem.' 

---
Het politiek nieuwsoverzicht 'Actueel in de volkshuisvesting' op het gebied van belangenbehartiging wordt door de VTW gemaakt in samenwerking met 1848.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Geurts, senior beleidsmedewerker Public Affairs en Communicatie: h.geurts@vtw.nl // 06 46 87 99 28

 

 

 


Terug