Nieuwe handreiking: Gemeentelijk grondbeleid en toezicht

Na de rapporten over Opgaven en middelen hebben we sinds juni 2022 de Nationale prestatieafspraken. De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft de lat hoog gelegd: tot 2030 moeten er grofweg 100.000 woningen per jaar worden gebouwd. We zitten midden in een wooncrisis. De ruimte is echter schaars en niet overal zijn voldoende of geschikte locaties. Voor toezichthouders werpt dit ook vraagstukken en dilemma's op. Deze handreiking helpt u daarbij op weg.

De handreiking is geschreven door Jan Freie (adviseur/trekker taskforce (betaalbare) woningbouw Hilversum én RvC-lid Woningstichting De Leeuw van Putten), José van der Plas (Gebiedsontwikkelaar BPD en RvC-lid Woonstichting Zaam Wonen) en Guido Mertens (zelfstandig adviseur grondbeleid en RvC-lid Maasvallei). Zij zijn ondersteund door Albert Kerssies in zijn toenmalige rol als directeur van de VTW.

Zonder grond/bouwlocatie kun je geen woningen bouwen. De vraag is welke opties er voor corporaties zijn om wél te kunnen bouwen. Kort gezegd zijn er vier mogelijkheden: (her)bouw op eigen grond, verkoop grond door gemeente, aandeel in plan ontwikkelaar en zelf grond kopen. In deze handreiking staan de auteurs uitgebreider stil bij deze opties.

De verantwoordelijkheid voor het grondbeleid ligt in eerste instantie bij de gemeente. Corporaties moeten echter een eigen strategie ontwikkelen om voldoende te kunnen bouwen: grondbeleid is daar een wezenlijk onderdeel van. Hoe raakt het grondbeleid de strategie van de corporatie? De RvC moet over dit strategische vraagstuk op tijd het goede gesprek voeren met het bestuur. De nood is hoog. Wees er als RvC op tijd bij en stel de goede vragen aan het bestuur. 

Lees hier de handreiking Gemeentelijk grondbeleid en toezicht (online en downloadbare pdf)


Terug