e-NIEUWS oktober 2014 (nr. 2)

VTW-bijeenkomst 31 oktober 2014 ook online te volgen

De VTW bijeenkomst van 31 oktober 2014 is, wegens grote belangstelling, voor leden ook live via het internet te volgen. Het is de eerste keer dat de VTW deze mogelijkheid aan haar leden biedt. De bijeenkomst kan ook later worden teruggekeken.

 

Lees verder

Hoogleraren: nieuwe positie voor woningcorporaties

Concentreer je op sociale kerntaken, verhuur een beperkt aantal corporatiewoningen in de marktsector, benoem een onafhankelijke extern toezichthouder en bevorder het zelfbeheer van huurders. Dat zijn de belangrijkste aanbevelingen van zes hoogleraren volkshuisvesting van de TU Delft voor een nieuw corporatiebeleid.

Lees verder

Behandeling novelle / Herzieningswet en rapport Enquetecommissie

De Algemene commissie Wonen en Rijksdienst van de Tweede Kamer heeft besloten de behandeling van de novelle / Herzieningswet én het eindrapport van de Parlementaire enquête tegelijkertijd te behandelen. Dit vindt plaats in de week van 8 december 2014.

Lees verder

Algemene Vergadering en themabijeenkomst 18 november 2014

Deze week heeft u als lid van de VTW de uitnodiging voor de Algemene Vergadering en de themabijeenkomst op 18 november a.s. ontvangen. Graag attenderen wij u hier in deze nieuwsbrief ook op. De vergaderstukken ontvangt u rond 4 noember a.s.

Voorafgaand aan de Algemene Vergadering vindt zoals u van ons gewend bent, een themabijeenkomst plaats. We hebben er dit keer voor gekozen om drie deelsessies te organiseren: over de Governancecode, een PE-systeem voor leden en de lidmaatschapseisen van de VTW.

Lees verder

Volkshuisvestelijk toezicht in ontwikkeling

Vanaf 1 januari 2014 wordt het volkshuisvestelijk toezicht namens de minister voor Wonen en Rijksdienst uitgevoerd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Voor die tijd was dit ondergebracht bij een aparte eenheid binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ILT is bezig om, in lijn met het advies van de commissie Hoekstra, het toezicht proactiever, risicogerichter en meer door inspecties ter plaatse vorm te geven. In dit artikel, van de hand van ILT, wordt ingegaan op de nieuwe ontwikkelingen.

Lees verder

Nieuw woningwaarderingsstelsel per 1 juli 2015

Het kabinet wil per 1 juli 2015 een nieuw woningwaarderingsstelsel invoeren. De WOZ-waarde van woningen krijgt dan een grotere rol in de huurprijs van woningen in de sociale huursector.
Minister Blok heeft op 17 oktober een wijzigingsvoorstel gedaan op het Besluit huurprijzen woonruimte. Deze Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) wordt nu door de Tweede Kamer behandeld. Invoering is voorzien voor 1 juli 2015.

Lees verder

26 november 2014: FIZ-manifestatie

Het Aedes Forum voor Inspiratie en Zingeving (FIZ) nodigt u van harte uit voor haar jaarlijkse manifestatie op 26 november 2014

SCHUD DE GRONDVESTEN!
OP ZOEK NAAR NIEUWE FUNDAMENTEN VOOR DE VOLKSHUISVESTING

De bijeenkomst staat open voor bestuurders, toezichthouders en medewerkers werkzaam bij corporaties die lid van Aedes zijn.

De bijeenkomst vindt plaats op de campus van de Wageningen Universiteit en is gratis voor leden van het Forum (deelname voor niet-Forumleden bedraagt 95 euro). U kunt zich tot 7 november a.s. via Aedes aanmelden.

Lees verder

Nationaal Commissarissenonderzoek 2014

De centrale vraag in het Nationaal Commissarissen Onderzoek 2014 is: Hoe kan de belangrijke relatie tussen commissaris en accountant optimaal benut worden? Het onderzoek richt zich daarom, naast de jaarlijkse algemene vragen over de commissaris en het commissariaat, op de relatie tussen de commissaris en de accountant. Dit artikel betreft een uitnodiging van Prof. Dr. Mijntje Lückerath-Rovers (Tilburg University/TIAS) en Prof. Dr. Auke de Bos RA (Erasmus Universiteit) om deel te nemen aan het Nationaal Commissarissen Onderzoek 2014.

Lees verder