26 november 2014: FIZ-manifestatie

Het Aedes Forum voor Inspiratie en Zingeving (FIZ) nodigt u van harte uit voor haar jaarlijkse manifestatie op 26 november 2014

SCHUD DE GRONDVESTEN!
OP ZOEK NAAR NIEUWE FUNDAMENTEN VOOR DE VOLKSHUISVESTING

De afgelopen honderd jaar hebben woningcorporaties samen een systeem opgebouwd waarin zij woningen verhuren vooral aan mensen met een smalle beurs, waarin zij zorgen dat er nieuwe woningen bijkomen en zij zich inzetten voor goede woonomstandigheden. Maar is deze benadering toekomstbestendig? Of wordt het tijd dat corporaties nieuwe richtingen kiezen? En misschien meer zeggenschap uit handen geven? Denk op 26 november mee over wat corporaties nu en later willen, kunnen en (zouden) moeten doen!

Inleiders van de middag zijn Jan Van der Schaar (onder meer gastonderzoeker bij het OTB en partner bij RIGO) en Frits Spangenberg (voormalig directeur Motivaction), tevens schrijvers van het essay dat u medio november ontvangt. Onder leiding van dagvoorzitter Martijn de Greve gaan zij graag samen met u in gesprek over de toekomst van de volkshuisvesting in het licht van de ontwikkelingen op dat moment.

De bijeenkomst vindt plaats op 26 november op de campus van de Wageningen Universiteit. Naast het middagprogramma kunt u nog deelnemen aan een (facultatieve) rondleiding door studenten door een van de nieuwe onderwijsgebouwen. Bekijk hier het volledige programma.

De bijeenkomst staat open voor bestuurders, toezichthouders en medewerkers werkzaam bij corporaties die lid van Aedes zijn. De bijeenkomst is gratis voor leden van het Forum, deelname voor niet-Forumleden bedraagt 95 euro. U kunt zich tot 7 november a.s. aanmelden door hier te klikken.


Terug