Behandeling novelle / Herzieningswet en rapport Enquetecommissie

De Algemene commissie Wonen en Rijksdienst van de Tweede Kamer heeft besloten de behandeling van de novelle / Herzieningswet én het eindrapport van de Parlementaire enquête tegelijkertijd te behandelen. Dit vindt plaats in de week van 8 december 2014.

Uiterlijk op 11 december 2014 wordt er in de Tweede Kamer gestemd over de novelle / Herzieningswet. Daarna gaat het wetsvoorstel - mits aangenomen - naar de Eerste Kamer voor behandeling. Minister Blok heeft in antwoorden op de vragen vanuit de commissie reeds aangegeven dat hij invoering van de Herzieningswet uitstelt van 1 januari naar 1 juli 2015. Een nota van wijziging voor het wetsvoorstel is in de maak.

Roland van Vliet spreekt in bij commissievergadering
Onafhankelijk Kamerlid Van Vliet, tevens voorzitter van de  enquêtecommissie, sprak in tijdens de procedurevergadering van de commissie Wonen en Rijksdienst. Hij uitte zijn zorgen of het eindrapport wel voldoende aandacht zou krijgen. Hij zei: "Ik wil hier dringend onder de aandacht brengen dat wij hopen op een zorgvuldige, uitgebreide en onafhankelijke behandeling van ons rapport. Ik hoop dat we beseffen dat we dit voor de héle Tweede kamer doen. Ik heb helaas de indruk gekregen dat andere overwegingen er toe leiden dat het niet de aandacht krijgt die het verdient."

Wanneer behandelt de Tweede Kamer het rapport en het wetsvoorstel?


Terug