Nationaal Commissarissenonderzoek 2014

Het Nationaal Commissarissen Onderzoek 2014: de commissaris en de accountant

Hoe kan de belangrijke relatie tussen commissaris en accountant optimaal benut worden?

Dat is de centrale vraag in het Nationaal Commissarissen Onderzoek 2014. Het Nationaal Commissarissen Onderzoek 2014 richt zich daarom, naast de jaarlijkse algemene vragen over de commissaris en het commissariaat, op de relatie tussen de commissaris en de accountant.

De accountant kan van grote waarde zijn bij de uitoefening van de toezichtstaak door de commissaris. In de recente aandacht voor de rol van de accountant is de mening van de commissaris echter nog onderbelicht. In dit onderzoek vragen wij uw mening over de wijze waarop de accountant wordt benoemd, over de wijze waarop de accountant voor uzelf van toegevoegde waarde is en natuurlijk op welke wijze dit eventueel verbeterd kan worden.

Het Nationaal Commissarissen Onderzoek wordt dit jaar voor de achtste keer uitgevoerd. In de afgelopen jaren heeft het onderzoek tot meerdere publicaties geleid en heeft het bijgedragen aan het debat rondom bestuur en toezicht in verschillende sectoren. Een paar honderd commissarissen en toezichthouders in deze sectoren, waaronder beursvennootschappen, familiebedrijven, zorginstellingen, woningcorporaties et cetera, doen jaarlijks mee en vergroten daarmee onze kennis van het gevoerde toezicht. In 2013 deden meer dan 300 commissarissen en toezichthouders mee. Het onderzoek is daarmee in het Nederland veruit het grootste onderzoek onder commissarissen. Net als in voorgaande jaren wordt het onderzoek ook dit jaar uitgevoerd door Prof. Dr. Mijntje Lückerath-Rovers (Tilburg University/TIAS) en Prof. Dr. Auke de Bos RA (Erasmus Universiteit).

Dit jaar wordt het onderzoek mede mogelijk gemaakt door de Stichting Accountantsfonds. Deze stichting heeft mede als doelstelling om onderzoek- en educatieprogramma’s te subsidiëren die adequate regelgeving voor accountants bevorderen. De vragenlijst is verder afgestemd met de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

Wij stellen het zeer op prijs als u ook dit jaar weer mee wilt werken aan het Nationaal Commissarissen Onderzoek. Ook als de relatie en interactie tussen uzelf als commissaris en de accountant nog relatief beperkt is (wellicht vanwege de aard van de organisatie) geeft dit veel inzicht over de verscheidenheid in interacties en zijn de antwoorden voor het onderzoek waardevol. Het invullen zal ongeveer 15 minuten in beslag nemen. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt en zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld. De enquête sluit op 15 november en de resultaten worden door ons begin 2015 gepresenteerd.

De link naar de vragen: https://nl.surveymonkey.com/s/NCO2014


Terug