Nieuw woningwaarderingsstelsel per 1 juli 2015

Het kabinet wil per 1 juli 2015 een nieuw woningwaarderingsstelsel invoeren. De WOZ-waarde van woningen krijgt dan een grotere rol in de huurprijs van woningen in de sociale huursector.
Minister Blok heeft op 17 oktober een wijzigingsvoorstel gedaan op het Besluit huurprijzen woonruimte. Deze Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) wordt nu door de Tweede Kamer behandeld. Invoering is voorzien voor 1 juli 2015.

Meer informatie over wat er verandert in het woningwaarderingsstel, kunt u lezen op de website van Aedes.


Terug