Nieuwsbrief 1 april 2022

Minister de Jonge presenteert speciaal VTW Tiny House voor "VTW 20 jaar"

Minister Hugo de Jonge heeft op 1 april 2022 een speciaal VTW Tiny House gepresenteerd, in het kader van het 20-jarig bestaan van de VTW. De bewindspersoon voor Volkhuisvesting en Ruimtelijke Ordening is blij met het resultaat. 'Dit is een kleine bijdrage aan de oplossing van de wooncrisis.' Ook  feliciteert hij de VTW met het jubileum in 2022.

Lees verder

Robuuster post-Vestia stelsel borgt sociale woningbouw (artikel Woningmarktbeleid)

Met elkaar borg staan voor elkaar. Dat is wat woningcorporaties doen via het borgstelsel van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). De problemen bij Vestia vormden een risico voor deze solide basis, maar dat is door een leningruil grotendeels afgewend. De aanstaande splitsing van Vestia zorgt voor een verdere versteviging. Rob Rötscheid (WSW), Arjen van Gijssel (Aedes) en Esther Borstlap (deelnemersraad WSW en Woonborg) laten hun licht schijnen op het borgstelsel.

Lees verder

VTW Academie: Nieuw online college: De wooncrisis. Hét dossier voor elke woningcorporatie

De wachtlijsten zijn lang, de huren hoog en er wordt te weinig gebouwd. Starters kunnen bijna geen kant op. Een greep uit de vraagstukken die samen de wooncrisis vormen. Het onderwerp staat weer hoog op de politieke agenda en is vrijwel dagelijks in het nieuws. Voor corporaties is het een structurele uitdaging om een belangrijke bijdrage te leveren aan de oplossing. Voor commissarissen een must om gedegen inzicht te hebben in dit complexe vraagstuk.

Lees verder

WOZ-waarde minder bepalend in hoogte huurprijs

Per 1 mei mag de WOZ-waarde voor maximaal 33% meetellen in de bepaling van de huurprijs. Dit noemen we de cap op de WOZ. Met de WOZ-waarde stelt de gemeente vast hoeveel een woning waard is. In gebieden met een groot woningtekort geeft het gebruik van de WOZ-waarde in de huurprijs een onbedoeld effect. Daar stijgen de huren zo sterk dat ze onbetaalbaar worden voor veel mensen. Woningen in die gebieden worden voor grote groepen onbereikbaar. Daarom wordt de WOZ-waarde minder bepalend in de huurprijsvaststelling.

Lees verder

Aedes: Hoe om te gaan met specifiek maatwerk in 2022?

Hoe ga je als corporatie om met maatwerk voor huurders? Er gelden in 2022, anders dan voorgaande jaren, geen wettelijke afspraken voor het specifiek maatwerk, dat corporaties moeten bieden aan de huurders. Wel hebben zowel Aedes als de Woonbond de Actieagenda Wonen onderschreven, waarin voortzetting van het specifiek maatwerk is opgenomen. Hoe kunnen corporaties dit in 2022 vormgeven?

Lees verder

Aedes publiceert handreiking Financiering niet-DAEB

Aedes heeft een handreiking Financiering niet-DAEB gepubliceerd. Ook voor toezichthouders bevat deze handreiking nuttige informatie. Woningcorporaties zijn primair actief in het sociale huursegment, de zogenoemde "diensten van algemeen economisch belang" of DAEB. Met de wijziging van de Woningwet per 2022 en het opschorten van de markttoets komt er voor corporaties meer ruimte om als aanvullende taak te investeren in het middenhuursegment (niet-DAEB). 

Lees verder

NCD presenteert: De dag van het leiderschap op 7 april a.s.

NCD presenteert op 7 april 2022 de Dag van het Leiderschap. Met een hybride programma; een online talkshow met persoonlijke verhalen van inspirerende leiders uit het bedrijfsleven. En live sessies over actuele thema’s en thought leaders op verschillende thema’s. 

Lees verder

Actueel: vacatures in RvC

Op dit moment hebben we 9 vacatures bij 7 corporaties online: bij De Zes Kernen, Woonstichting Barneveld, Woningstichting Vecht en Omstreken, Woonpalet, WOONBEDRIJF, Vechtdal Wonen en Heuvelrug Wonen. Vitalis Woonzorg Groep heeft ook een vacature.

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht 28 maart 2022: Onderzoek Trouw wijst uit dat gemeenten de 30% norm voor sociale huur niet halen

In het politiek nieuwsoverzicht van deze week: Gemeenten halen norm sociale huur niet, aldus Trouw. Hoogleraar Johan Conijn zegt in het FD dat het Rijk schippert tussen regie en bemoeizucht en in de Tweede Kamer ging vorige week over de positie van huurders met stijgende energieprijzen. 

Lees verder