Robuuster post-Vestia stelsel borgt sociale woningbouw (artikel Woningmarktbeleid)

Met elkaar borg staan voor elkaar. Dat is wat woningcorporaties doen via het borgstelsel van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). De problemen bij Vestia vormden een risico voor deze solide basis, maar dat is door een leningruil grotendeels afgewend. De aanstaande splitsing van Vestia zorgt voor een verdere versteviging. Rob Rötscheid (WSW), Arjen van Gijssel (Aedes) en Esther Borstlap (deelnemersraad WSW en Woonborg) laten hun licht schijnen op het borgstelsel.

Lees het hele artikel op Woningmarktbeleid.nl

Dit is de derde en laatste aflevering uit een serie van drie, die het ministerie van Binnenlandse Zaken, Aedes, Vestia, WSW en Platform31 lieten maken. De vorige twee gingen over de overname van Vestia-woningen door collega-corporaties en over de leningruil.


Terug