Politiek nieuwsoverzicht 28 maart 2022: Onderzoek Trouw wijst uit dat gemeenten de 30% norm voor sociale huur niet halen

In het politiek nieuwsoverzicht van deze week: Gemeenten halen norm sociale huur niet, aldus Trouw. Hoogleraar Johan Conijn zegt in het FD dat het Rijk schippert tussen regie en bemoeizucht en in de Tweede Kamer ging vorige week over de positie van huurders met stijgende energieprijzen. 

Trouw: gemeenten halen norm sociale huur niet 
De krant is in de cijfers gedoken naar aanleiding van de Kamerbrief van minister De Jonge met zijn woningbouwplannen. In elke gemeente moet minstens 30 procent van alle woningen in de categorie ‘sociale huur’ vallen. "Dat wordt een bijzonder zware opdracht, blijkt uit berekeningen van Trouw. Want bijna twee derde van de gemeenten haalt die 30 procent niet. Vaak zelfs bij lange na niet: 40 procent van de gemeenten heeft minder dan een kwart sociale huur, bijna een op de zeven blijft zelfs onder de 20 procent steken."

Lees het hele artikel in Trouw: "Meer dan de helft van de gemeenten heeft te weinig sociale huurwoningen."

Lees ook het artikel op de website van de Woonbond.

Ook de NOS heeft een artikel gepubliceerd over dit onderwerp

Aedes heeft een stappenplan opgesteld: Hoe zorg je voor echte sociale huurwoningen? Bekijk hier het stappenplan op de website van Aedes.

Johan Conijn over meer regie op de woningmarkt
Het kan voor veel commotie zorgen wanneer het Rijk meer macht krijgt over de woningmarkt en de gemeenten minder, stelt emeritus hoogleraar woningmarkt Johan Conijn. Ook zal De Jonge niet alles kunnen afdwingen, omdat veel grond in handen van is projectontwikkelaars. Monitoren lijkt voorlopig de tactiek van de minister. Conijn: “Zo maak je heel specifiek bekend wie wat doet. Het geeft De Jonge een veel betere positie om partijen die in gebreke blijven aan te spreken.”

Artikel FD: Het Rijk schippert tussen regie en bemoeizucht op de woningmarkt (mogelijk alleen voor abonnees)

Energiecrisis en positie van de huurders
Tijdens het debat over de energiecrisis werden kabinet en de linkse oppositie het niet eens over specifieke compensatie voor huurders. Het kabinet wees erop dat niet alle huurders kampen met een laag energielabel en hoge energierekening. Bovendien kampen ook woningeigenaren met hoge energierekeningen. Volgens de linkse oppositie doen de grote problemen zich echter vooral voor bij huurders en hebben zij ook minder mogelijkheden om verduurzamingsmaatregelen te nemen.

Minister Kaag wees op afspraken die er zijn gemaakt met de corporaties. "Met Aedes, de woningcorporaties, is afgesproken om passende maatregelen te nemen om huurders in een corporatiewoning met E-, F- of G-label te compenseren via de huurprijs. De invulling van deze maatregelen zal de minister voor VRO meenemen in de prestatieafspraken die hij voor de zomer, dus niet nu, met Aedes, de VNG, het IPO en de Woonbond wil maken", aldus Kaag. De minister wees bovendien op een subsidieregeling die 1 april opengaat voor verduurzaming van particuliere woningen. Komende week wordt het debat vervolgd.

Debat Staat van de volkshuisvesting
(Update) Het debat dat gepland stond voor 31 maart 2022 is uitgesteld naar 12 april. Het debat over o.a. het saneringskader van de Aw en de Staat van de Corporatiesector wordt samengevoegd met een - eveneens eerder al uitgesteld - debat over de Woningbouwopgave. De Tweede Kamer gaat op 12 april van 17.00-21.30 uur met minister De Jonge in debat. 

De VTW heeft reserves bij het saneringskader. In onze optiek is de mogelijkheid dat de Aw aanwijzingen gaat geven aan (regio)corporaties, bijvoorbeeld dat corporaties moeten fuseren, onwenselijk. Volkshuisvestelijk beleid wordt in de lokale driehoek vastgesteld. In aanloop naar het debat zal de VTW een uitgebreider standpunt op de website zetten en ook de brief aan de woordvoerders in de Tweede Kamer publiceren.

Het politiek nieuwsoverzicht 'Actueel in de volkshuisvesting' op het gebied van belangenbehartiging wordt door de VTW gemaakt in samenwerking met 1848.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Geurts, senior beleidsmedewerker Public Affairs en Communicatie: h.geurts@vtw.nl // 06 46 87 99 28


Terug