Aedes: Hoe om te gaan met specifiek maatwerk in 2022?

Hoe ga je als corporatie om met maatwerk voor huurders? Er gelden in 2022, anders dan voorgaande jaren, geen wettelijke afspraken voor het specifiek maatwerk, dat corporaties moeten bieden aan de huurders. Wel hebben zowel Aedes als de Woonbond de Actieagenda Wonen onderschreven, waarin voortzetting van het specifiek maatwerk is opgenomen. Hoe kunnen corporaties dit in 2022 vormgeven?

Op de website van Aedes staat meer informatie en een schema voor mogelijke invulling van specifiek maatwerk.


Terug