Nieuwsbrief 4 maart 2022

Autoriteit Woningcorporaties publiceert Staat van de Corporatiesector 2021

De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) heeft de Staat van de Corporatiesector 2021 gepubliceerd. In deze publicatie stelt de Aw dat 'ook de sociale huurwoningmarkt is vastgelopen. De Aw vraagt daarom om meer aandacht en regie van gemeenten en Rijk: verbeter de condities zodat corporaties sneller, meer en betere woningen kunnen realiseren.

Lees verder

Reactie minister De Jonge op de Staat van de Corporatiesector 2021

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) heeft de Staat van de Corporatiesector naar de Tweede Kamer gestuurd. In een bijlage bij de Kamerstukken geeft de minister zijn reactie op de beleidssignalen van de Aw.

Lees verder

Nieuwe podcast: De Staat van de Corporatiesector 2021

In deze podcast zijn Eelkje van de Kuilen en Bart de Jonge te gast. Samen met presentator Hans Geurts analyseren zij de Staat van de Corporatiesector 2021.

Lees verder

Nieuwe handreiking: Toezicht in de praktijk 4

Vanaf 2018 hebben Koos Parie en Gerard Erents meegewerkt aan de rubriek 'Toezicht in de praktijk'. Elk jaar hebben zij minimaal een dozijn casussen beschreven over wat een commissaris of RvC tegen kan komen in de praktijk van het toezichthouden. Hierbij hebben zij geput uit hun jarenlange praktijk als bestuurder, toezichthouder en adviseur. In het vierde deel van de handreiking 'Toezicht in de praktijk' zijn de besproken cases van 2021 gebundeld.

Lees verder

VTW Academie: Nieuwe masterclass ‘Innovatie, nut en noodzaak voor woningcorporaties’

Corporaties dienen met schaarse middelen binnen strakke regelgeving grote prestaties te leveren. Om de complexe vraagstukken in buurten en wijken op te pakken, moet er meer out of the box worden gedacht. De schaarse middelen worden hierbij vaak als een beperking gezien en innovatie als een kostenpost. In de nieuwe masterclass ‘Innovatie, nut en noodzaak voor woningcorporaties’ laten de docenten zien dat de schaarse middelen geen beperking zijn, maar juist een stimulans zijn om met innovatie aan de slag te gaan.

Lees verder

Recensie: 'Inclusief strategisch partnerschap' van Rienk Goodijk - door VTW-lid Maarten Vermeulen

Onlangs is het boek 'Inclusief strategisch partnerschap' van hoogleraar Rienk Goodijk gepubliceerd. Bij inclusief strategisch partnerschap gaat het vooral ook om het zoeken naar passende verbindingen en dialoog met stakeholders ten einde de maatschappelijke opdracht van de organisatie te kunnen realiseren. VTW-lid Maarten Vermeulen, lid RvC Woonconcept Meppel, heeft een recensie geschreven over 'Inclusief strategisch partnerschap'. Dit boek is vervolg op 'Strategisch partnerschap: wat is wijsheid?' uit 2017.

Lees verder

Aedes: Hoe zit het nu met… vocht en schimmel?

Corporaties investeren steeds meer in onderhoud en verduurzaming van de woningen. Desalniettemin zijn er ook woningen waar nog problemen zijn, zoals vocht en schimmel. De oorzaak daarvan ligt niet alleen in het onderhoud van de woning maar ook in de oorspronkelijke techniek en in het gedrag van de bewoners. Aedes heeft een overzicht op haar website gezet over vocht en schimmel.

Lees verder

Actueel: vacatures in de RvC en vacature bestuurslid VTW (profiel Financiën)

Op dit moment hebben we 3 vacatures bij 3 corporaties online: bij Staedion, Woonpartners en Rosehaghe. Daarnaast zoekt de VTW een bestuurslid.

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht 28 februari 2022: Verduurzaming, Omgevingswet, aanbod sociale huur en versnellen van de bouw

In het politiek nieuwsoverzicht van deze week: verduurzaming mogelijk voorwaarde voor verhoging huur bij prestatieafspraken; Omgevingswet per 1 januari 2023 ingevoerd; minister wil geen normaantal sociale huur en Kamer wil kijken hoe de bouw verder versneld kan worden.

Lees verder