VTW Academie: Nieuwe masterclass ‘Innovatie, nut en noodzaak voor woningcorporaties’

Corporaties dienen met schaarse middelen binnen strakke regelgeving grote prestaties te leveren. Om de complexe vraagstukken in buurten en wijken op te pakken, moet er meer out of the box worden gedacht. De schaarse middelen worden hierbij vaak als een beperking gezien en innovatie als een kostenpost. In de nieuwe masterclass ‘Innovatie, nut en noodzaak voor woningcorporaties’ laten de docenten zien dat de schaarse middelen geen beperking zijn, maar juist een stimulans zijn om met innovatie aan de slag te gaan.

De masterclass gaat in op het begrip innovatie, de maatschappelijke opgave, de innovatie behoefte van woningcorporaties en de rol van de Raad van Commissarissen bij innovatie. Er worden diverse voorbeelden uit de praktijk gegeven en u gaat als deelnemer ook zelf aan de slag met het oplossen van een innovatievraagstuk. U krijgt voldoende bagage mee om het bestuur te stimuleren, als sparringpartner te kunnen optreden en investeringen op het gebied van innovatie te kunnen beoordelen en monitoren.

De eerste editie van deze nieuwe masterclass staat gepland op woensdag 21 september. Op de website van de VTW Academie vindt u meer informatie over deze masterclass en kunt u zich inschrijven. 


Terug