Nieuwe handreiking: Toezicht in de praktijk 4

Vanaf 2018 hebben Koos Parie en Gerard Erents meegewerkt aan de rubriek 'Toezicht in de praktijk'. Elk jaar hebben zij minimaal een dozijn casussen beschreven over wat een commissaris of RvC tegen kan komen in de praktijk van het toezichthouden. Hierbij hebben zij geput uit hun jarenlange praktijk als bestuurder, toezichthouder en adviseur. In het vierde deel van de handreiking 'Toezicht in de praktijk' zijn de besproken cases van 2021 gebundeld.

Met deze handreiking komt de rubriek 'Toezicht in de praktijk" in zijn huidige vorm tot een einde. In totaal hebben Parie en Erents 52 cases besproken, met gefictionaliseerde voorbeelden van realistische diemma's en kwesties. Bij de bespreking van de casussen die zij hebben beschreven, is er nooit een ‘ideale’ oplossing, maar gaat het om het zichtbaar maken van dilemma’s en het meegeven van denkrichtingen en boodschappen.

Bekijk hier de handreiking 'Toezicht in de praktijk 4: 12 casussen besproken'.

De VTW dankt Koos Parie en Gerard Erents hartelijk voor hun jarenlange inzet om 'Toezicht in de praktijk' vorm te geven. 

Eerdere handreikingen 'Toezicht in de praktijk':

Toezicht in de praktijk 1: 15 casussen besproken (2018/2019)

Toezicht in de praktijk 2: 12 nieuwe casussen (2020)

Toezicht in de praktijk 3: 13 casussen (2021)      


Terug